Polityka prywatności

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności ((zwanym dalej „Oświadczeniem”)) w celu zrozumienia naszej polityki i praktyk dotyczących gromadzenia i przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie dotyczy osób, które korzystają z usług Nestlé Nutrition Institute w charakterze zawodowym (“Państwo”). W niniejszym Oświadczeniu wyjaśniamy, w jaki sposób Nestlé Nutrition Institute (“Nestlé Nutrition Institute”, “ We”, my”) gromadzi, wykorzystuje i udostępnia Państwa dane osobowe. Objaśniamy w nim również, w jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je oraz zadecydować o sposobach ich wykorzystywania przez nas.

Jeżeli nie podadzą nam Państwo wymaganych danych osobowych (wskażemy, które dane są wymagane, np. poprzez wyróżnienie odnośnych pól w formularzu), może się okazać, że nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu żądanych usług. Niniejsze Oświadczenie może ulec zmianie (zob. punkt 10).

W Oświadczeniu omówiono następujące kwestie.:

 • ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH
 • RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH I SPOSOBY ICH GROMADZENIA
 • PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE, PLIKI DZIENNIKA ORAZ OBIEKTY WEB BEACONS
 • WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • ZACHOWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • UJAWNIANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE
 • MOŻLIWOŚCI WYBORU SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU
 • ADMINISTRATORZY DANYCH I DANE KONTAKTOWE

1. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze Oświadczenie dotyczy danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat z niżej opisanych źródeł metodami określonymi poniżej (zob. punkt 2):

Strony internetowe Nestlé Nutrition Institute Strony internetowe dla pracowników ochrony zdrowia prowadzone przez Nestlé Nutrition Institute albo w jej imieniu, w tym strony, które prowadzimy sami na naszych własnych domenach lub pod własnymi linkami, a także ministrony, które prowadzimy w mediach społecznościowych, np. na Facebooku (“strony internetowe”).

Witryny mobile i aplikacje Nestlé Nutrition Institute. Witryny mobilne i aplikacje dla konsumentów prowadzone przez Nestlé Nutrition Institute albo w jej imieniu, np. aplikacje na smartfony.

E-maile, wiadomości tekstowe i inne wiadomości przekazane drogą elektroniczną. Komunikacja między Państwem a Nestlé Nutrition Institute kanałami elektronicznymi.

Formularze wypełniane offline. Drukowane i cyfrowe formularze rejestracyjne i im podobne, które gromadzimy m.in. transmisji na stronach lub podczas wydarzeń.

Interakcja z elementami reklamowymi. Interakcja z naszymi reklamami (np. jeżeli wejdą Państwo w interakcję z naszą reklamą na stronie internetowej osoby trzeciej, możemy otrzymać informację o takiej interakcji).

Dane, które tworzymy. Podczas naszej interakcji z Państwem możemy tworzyć dane na Państwa temat (np. archiwum obejrzanych przez Państwa plików na naszych stronach).

Dane z innych źródeł. Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook czy Google), badania (jeżeli respondenci nie są anonimowi), niezależne podmioty gromadzące dane, partnerzy Nestlé Nutrition Institute, źródła publiczne.

2. RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH I SPOSOBY ICH GROMADZENIA

W zależności od sposobu interakcji z Nestlé Nutrition Institute (online, offline, telefonicznie itp.) gromadzimy różne, wymienione poniżej rodzaje informacji na Państwa temat.

Osobowe dane kontaktowe. Obejmują wszystkie informacje, które nam Państwo podają, dzięki którym jesteśmy w stanie się z Państwem skontaktować w charakterze zawodowym, np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, profil w mediach społecznościowych czy numer telefonu.

Informacje na temat loginu do konta. Wszystkie informacje wymagane do udzielenia Państwu dostępu do Państwa osobistego profilu. Są to m.in. login, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło w niemożliwej do odzyskania formie czy też pytania bezpieczeństwa i odpowiedzi na nie.

Informacje demograficzne i doświadczenie zawodowe. Wszystkie demograficzne i behawioralne informacje na Państwa temat. Są to m.in. data urodzenia, wiek lub przedział wiekowy, płeć, położenie geograficzne (np. kod pocztowy), doświadczenie zawodowe, umiejętności zawodowe i naukowe, uczestnictwo w wydarzeniach naukowych jako wykładowca lub uczestnik.

Informacje przesyłane przez komputer lub urządzenie mobilne. Wszystkie informacje o systemie komputerowym lub innym urządzeniu, z którego korzystają Państwo, by skorzystać z naszych stron internetowych lub aplikacji, np. adres IP, z którego łączą się Państwo z Internetem, a także rodzaj i wersja systemu operacyjnego i przeglądarki. W przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji Nestlé Nutrition Institute na urządzeniu mobilnym, np. na smartfonie, gromadzimy również w granicach dozwolonych przez prawo takie informacje, jak unikalny numer urządzenia, identyfikator reklamowy, dane geolokalizacyjne i inne podobne dane na temat urządzenia mobilnego.

Informacje na temat komunikacji i wykorzystania stron internetowych. Podczas przeglądania naszych stron internetowych i newsletterów oraz interakcji z nimi automatycznie wykorzystujemy technologie automatycznego gromadzenia danych w celu gromadzenia informacji na temat Państwa zachowania. Informacje te obejmują m.in. linki, które Państwo klikają, strony i zawartość, którą Państwo przeglądają, oraz przez jak długi czas, a także inne podobne dane i statystyki dotyczące Państwa interakcji z powyższymi, np. błędy pobierania czy czas wizyty na poszczególnych stronach. Tego typu informacje gromadzone są przy wykorzystaniu zautomatyzowanych technologii, takich jak pliki cookies i obiekty web beacons, a także przy wykorzystaniu niezależnych mechanizmów śledzenia stosowanych w celach analitycznych i reklamowych. Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu tego rodzaju technologii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 4.

Badania rynku i informacje zwrotne od konsumentów. Wszystkie informacje, które dobrowolnie nam Państwo podadzą na temat Państwa wrażeń z korzystania z naszych usług.

Treść tworzona przez użytkowników. Cała treść, którą Państwo stworzą i którą się Państwo z nami podzielą w mediach społecznościowych lub poprzez dodanie jej na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach, w tym w aplikacjach na portalach społecznościowych stron trzecich, np. na Facebooku. Są to np. zdjęcia, filmy, opowieści i im podobne. W zakresie dozwolonym przez prawo gromadzimy i publikujemy treść tworzoną przez użytkowników w związku z różnymi aktywnościami, m.in. w ramach konkursów branżowych i wydarzeń naukowych.

Informacje publikowane w mediach społecznościowych stron trzecich. Wszystkie informacje, które publikują Państwo w mediach społecznościowych stron trzecich, oraz informacje znajdujące się na Państwa profilu na portalu społecznościowym strony trzeciej (np. na Facebooku), na udostępnienie nam których wyrazili Państwo zgodę na danym portalu społecznościowym. Są to np. podstawowe dane konta (np. nazwa, adres e-mail, płeć, data urodzenia, aktualne miasto zamieszkania, zdjęcie profilowe, identyfikator użytkownika, lista znajomych i im podobne) oraz wszelkie pozostałe informacje dodatkowe (np. o sposobie korzystania z portalu), na udostępnienie nam których wyrazili Państwo zgodę na danym portalu. Otrzymujemy informacje na temat Państwa profilu (albo jego części) na portalu społecznościowym za każdym razem, gdy pobiorą Państwo aplikację internetową Nestlé Nutrition Institute z portalu społecznościowego strony trzeciej, np. z Facebooka, albo gdy z niej Państwo skorzystają, gdy skorzystają Państwo z funkcji zintegrowanej ze stroną Nestlé Nutrition Institute (np. Facebook Connect) lub gdy wejdą Państwo w interakcję z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych strony trzeciej. Więcej na temat tego, w jaki sposób Nestlé Nutrition Institute gromadzi informacje na Państwa temat z portali społecznościowych stron trzecich, oraz tego, jak cofnąć zgodę na ich udostępnianie, znajduje się na poszczególnych portalach społecznościowych.

Wrażliwe dane osobowe. Nie dążymy do gromadzenia lub przetwarzania w inny sposób wrażliwych danych osobowych w ramach naszej zwykłej działalności. Jeżeli przetwarzanie Państwa wrażliwych danych osobowych okaże się konieczne z jakiegokolwiek powodu, będziemy to robić za Państwa uprzednią, wyraźną i dobrowolną zgodą (np. w celach marketingowych). Przetwarzając Państwa wrażliwe dane osobowe w innych celach, postępujemy na poniższej podstawie prawnej: (i) wykrycie potencjalnego przestępstwa i zapobieżenie mu (w tym oszustwa finansowego) oraz (ii) zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (np. w celu spełnienia wymogów sprawozdawczych).

3. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE, PLIKI DZIENNIKA ORAZ OBIEKTY WEB BEACONS

Pliki cookies i podobne technologie. Prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem w sprawie plików cookies w którym dowiedzą się Państwo, jak można zarządzać tymi plikami, z jakich plików cookies korzystamy oraz w jakich celach je wykorzystujemy.

Pliki dziennika. Gromadzimy informacje w postaci plików dziennika, które rejestrują aktywność na stronie internetowej oraz zbierają statystyki na temat tego, w jaki sposób przeglądają Państwo strony internetowe. Wpisy te są generowane automatycznie i pomagają nam rozwiązywać problemy, poprawiać wydajność i utrzymać bezpieczeństwo na naszych stronach internetowych na odpowiednim poziomie.

Obiekty web beacons. Obiekty web beacons (znane również jako „web bugi”) to krótkie ciągi kodu wyświetlające obraz graficzny na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail w celu przesyłania nam danych. Informacje gromadzone za pośrednictwem obiektów web beacons obejmują takie informacje, jak adres IP, a także informacje o tym, w jaki sposób reagują Państwo na kampanię mailową (np. kiedy otworzyli Państwo wiadomość, jakie linki Państwo kliknęli itp.). Umieszczamy te obiekty na naszych stronach internetowych i w wiadomościach, które Państwu przesyłamy. Obiekty web beacons wykorzystujemy w licznych celach, w tym m.in. na potrzeby raportowania o ruchu na witrynach, zliczania wyświetleń, kontroli i sprawozdawczości wiadomości, personalizacji, a także w celach reklamowych.

4. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej opisaliśmy poszczególne cele, w jakich gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, a także poszczególne rodzaje danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w danym celu. Należy pamiętać, że nie wszystkie z Państwa danych mogą być gromadzone i przetwarzane we wszystkich z poniższych celów.

 

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?Nasze potrzebyNasz uzasadniony interes
Wydarzenia naukowe i edukacyjne. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, by świadczyć Państwu usługi szkoleniowe, włącznie z analizą uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach w charakterze wykładowcy lub słuchacza. Powyższe z reguły wymaga podania określonych osobowych danych kontaktowych.
 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Wypełnienie zobowiązań prawnych
 • Nasz uzasadniony interes
 • Udoskonalenie i dostarczanie nowych usług
 • Zwiększenie efektywności
Wiadomości i inne. Za Państwa zgodą (jeżeli taka zgoda będzie wymagana) wykorzystujemy dane osobowe, by informować Państwa o naszych produktach i usługach (np. komunikaty lub kampanie marketingowe i promocje). Możemy to robić drogą elektroniczną, w postaci reklam, w wiadomościach SMS, podczas rozmów telefonicznych i listownie w zakresie dozwolonym przez prawo. Niektóre z naszych działań informacyjnych prowadzone są na stronach internetowych lub portalach społecznościowych niezależnych od nas podmiotów. Powyższe jest dobrowolne, co oznacza, że mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tych celach albo cofnąć udzieloną zgodę. Szczegółowe informacje na temat tego, jak zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji marketingowej, znajdują się w punktach 8 i 9 poniżej. Więcej na temat naszych konkursów i innych promocji znajduje się w oficjalnym regulaminie danego konkursu/ danej promocji i w informacjach na ich temat.
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Nasz uzasadniony interes
 • Określenie, które z naszych usług mogą Państwa zainteresować, oraz przedstawienie ich Państwu
 • Zdefiniowanie rodzajów użytkowników nowych usług
Portale społecznościowe stron trzecich. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, kiedy korzystają Państwo z takich funkcji na portalach społecznościowych stron trzecich, jak np. polubienie postu, by przekazywać Państwu reklamy i kontaktować się z Państwem za pośrednictwem tych portali. Więcej na temat działania tych funkcji, gromadzonych przez nas danych profilowych i możliwości wycofania zgody na otrzymywanie tego typu zawiadomień znajduje się w oświadczeniach o ochronie prywatności poszczególnych portali społecznościowych stron trzecich.
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Nasz uzasadniony interes
 • Określenie, które z naszych usług mogą Państwa zainteresować, oraz przedstawienie ich Państwu
 • Zdefiniowanie rodzajów odbiorców nowych usług
Portale społecznościowe stron trzecich. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, kiedy korzystają Państwo z takich funkcji na portalach społecznościowych stron trzecich, jak np. polubienie postu, by przekazywać Państwu reklamy i kontaktować się z Państwem za pośrednictwem tych portali. Więcej na temat działania tych funkcji, gromadzonych przez nas danych profilowych i możliwości wycofania zgody na otrzymywanie tego typu zawiadomień znajduje się w oświadczeniach o ochronie prywatności poszczególnych portali społecznościowych stron trzecich.
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Nasz uzasadniony interes
 • Określenie, które z naszych usług mogą Państwa zainteresować, oraz przedstawienie ich Państwu
 • Zdefiniowanie rodzajów odbiorców nowych usług
Personalizacja (offline i online). Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do (i) analizowania Państwa preferencji i nawyków, do (ii) przewidywania Państwa potrzeb w oparciu o analizę profilu, do (iii) poprawy i personalizacji sposobu korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych i aplikacji, do (iv) zapewnienia, że materiały zawarte na naszych stronach i w naszych aplikacjach zostały zoptymalizowane pod kątem Państwa potrzeb i urządzeń, do (v) przesyłania Państwu spersonalizowanych treści (vi) udzielenia Państwu dostępu do interaktywnych funkcji. Przykładowo, zapamiętujemy Państwa login/ adres e-mail lub nazwę użytkownika, by
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Nasz uzasadniony interes
 • Określenie, które z naszych usług mogą Państwa zainteresować, oraz przedstawienie ich Państwu
 • Zdefiniowanie rodzajów odbiorców nowych usług
Pozostałe ogólne cele (np. cele wewnętrzne, badania rynkowe, analityka, zapewnienie bezpieczeństwa). Na mocy obowiązujących przepisów prawa wykorzystujemy Państwa dane osobowe w innych, ogólnych celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością, w tym do prowadzenia Państwa konta, prowadzenia badań rynkowych czy pomiaru skuteczności wydarzeń i usług. Jeżeli mają Państwo więcej kont w Nestlé Nutrition Institute niż jedno, zastrzegamy sobie prawo połączenia danych z tych kont. Ponadto wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zarządzaniu naszymi systemami komunikacji, informatycznymi i bezpieczeństwa.
 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Zobowiązania prawne
 • Nasz uzasadniony interes
 • Udoskonalenie aktualnych i opracowanie nowych usług
 • Zwiększenie efektywności
 • Ochrona naszych systemów, sieci i pracowników
 • Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych
Kwestie prawne, fuzje lub przejęcia. W przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub majątku Nestlé Nutrition Institute przez inne przedsiębiorstwo lub instytucję lub w przypadku fuzji z innym przedsiębiorstwem, m.in. na skutek upadłości, udostępnimy Państwa dane osobowe naszym następcom prawnym. Ponadto udostępnimy je osobom trzecim, (i) jeżeli wymagają od nas tego obowiązujące przepisy prawa, (ii) jeżeli okaże się to konieczne w ramach postępowania prawnego, (iii) jeżeli zażąda tego właściwy organ ochrony porządku publicznego, (iv) aby chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo i aktywa lub interes społeczny, bądź (v) w celu wykonania postanowień dowolnej umowy lub spełnienia warunków korzystania z naszych stron internetowych.
 • Zobowiązania prawne
 • Nasz uzasadniony interes
 • Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych
 • Ochrona naszych aktywów i pracowników

 

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oprócz podmiotów Nestlé wskazanych w punkcie 11 poświęconym administratorom danych i danym kontaktowym udostępniamy Państwa dane poufne stronom trzecim z poniższych kategorii.

Usługodawcy. Są to zewnętrzne firmy, które pomagają nam prowadzić naszą działalność (np. realizować zamówienia, przetwarzać płatności, wykrywać oszustwa, weryfikować tożsamość, prowadzić strony internetowe, badać rynek, świadczyć usługi wsparcia, oferować promocje, rozwijać witryny internetowe, analizować dane, obsługiwać klientów i im podobne). Usługodawcy i wyznaczony przez nich personel będą mieć dostęp do Państwa danych osobowych w naszym imieniu wyłącznie do wypełnienia zadań, które im zlecimy, oraz będą zobowiązani zachować te dane w pełnej poufności i w bezpiecznym miejscu. [Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, mogą Państwo otrzymać listę podmiotów przetwarzających Państwa dane osobowe (zob. punkt 11, by się z nami skontaktować).

Niezależne firmy wykorzystujące dane osobowe we własnych celach marketingowych. Z wyjątkiem sytuacji, w której udzielili Państwo na to zgody, nie sprzedamy Państwa danych osobowych ani nie udzielimy licencji na korzystanie z nich firmie Nestle, ani firmom stowarzyszonym ani firmom trzecim do realizacji ich własnych celów marketingowych. Ich tożsamość zostanie podana, kiedy poprosimy Państwa o udzielenie na to zgody.

Strony trzecie wykorzystujące pozyskane dane osobowe ze względów prawnych lub w związku z fuzją/przejęciem. Udostępnimy Państwa dane osobowe osobom trzecim ze względów prawnych lub w związku z fuzją lub przejęciem (zob. punkt 3).

6. ZACHOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nestlé Nutrition Institute dokłada odpowiednich starań, aby zapewnić wykorzystywanie Państwa danych osobowych tak długo, jak będzie to konieczne do zrealizowania celów określonych w Polityce Prywatności. Kryteria opisujące okres zachowania danych osobowych są następujące:

 

 • Nestlé zachowa kopie Danych Osobowych w formie umożliwiającej identyfikację tylko tak długo, jak:
  • Utrzymujemy trwałą relację z użytkownikiem (np. jesteś na liście mailingowej i nie rezygnujesz z subskrypcji)
  • dane osobowe są niezbędne w związku z celami określonymi w niniejszych Informacjach na temat ochrony prywatności i mamy ważną podstawę prawną,
 • Czas trwania:
  • każdy obowiązujący okres przedawnienia (tj. każdy okres, w którym dana osoba może wytoczyć powództwo przeciwko nam), oraz
  • dodatkowe 2 miesiące po zakończeniu obowiązującego okresu przedawnienia (dzięki czemu jesteśmy w stanie zidentyfikować wszelkie dane osobowe osoby, która może wnieść wniosek na koniec obowiązującego okresu),
 • Ponadto, w przypadku wniesienia odpowiednich roszczeń prawnych, możemy kontynuować przetwarzanie danych osobowych przez dodatkowy czas niezbędny w związku z tym roszczeniem.

 

W okresach wymienionych w punktach b (i) oraz b (ii) powyżej ograniczymy przetwarzanie danych osobowych użytkownika do przechowywania lub utrzymania bezpieczeństwa tych danych, z wyjątkiem zakresu, w którym dane muszą zostać poddane przeglądowi w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub jakimkolwiek obowiązkiem wynikającym z obowiązującego prawa.

Po zakończeniu okresów, o których mowa w punktach (a), (b) i (c), w odpowiednim zakresie, albo (i) trwale usuniemy lub zniszczymy odpowiednie Dane Osobowe lub (ii) anonimizujemy odpowiednie Dane Osobowe.

7. UDOSTĘPNIANIE, PRZECHOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy odpowiednie środki (opisane poniżej), by Państwa dane osobowe były bezpieczne i zostały poufne. Należy jednak pamiętać, że środki te nie mają zastosowania do informacji, które udostępniają Państwo publicznie na portalach społecznościowych stron trzecich.

Osoby, które mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszych upoważnionych pracowników lub pośredników wyłącznie w wymaganym zakresie, w zależności od celu, w jakim zostały zgromadzone (np. pracownicy odpowiedzialni za obsługę klientów będą mieli dostęp do danych klienta jako konsumenta).

Środki podjęte w środowiskach operacyjnych. Przechowujemy Państwa dane osobowe w środowiskach operacyjnych, w których stosowane są zasadne środki bezpieczeństwa, by nie dopuścić do nieuprawnionego dostępu do nich. Ponadto stosujemy zasadne standardy ochrony danych osobowych. Przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu nie jest niestety całkowicie bezpieczne i choć staramy się jak najlepiej chronić Państwa dane osobowe, to nie możemy zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa podczas ich podawania na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach.

Środki, których podjęcia oczekujemy od Państwa. Państwo również pełnią ważną rolę w ochronie swoich danych osobowych. Zakładając konto online, należy się upewnić, że wybrane hasło jest trudne do odgadnięcia dla innych. Nigdy nie wolno nie ujawniać swojego hasła innym! Są Państwo odpowiedzialni za zachowanie swojego hasła w poufności oraz za każde wykorzystanie swojego konta. Jeżeli korzystają Państwo ze wspólnego lub publicznego komputera, prosimy nigdy nie zapamiętywać swojego loginu/adresu e-mail ani hasła, a także upewnić się, że wylogowali się Państwo po każdej sesji. Powinni Państwo również korzystać ze środków ochrony prywatności udostępnionych na naszych stronach i w naszych aplikacjach.

Przekazanie Państwa danych osobowych. Przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany powyżej może wymagać, aby Twoje dane osobowe zostały ostatecznie przesłane / przesłane do i / lub przechowywane w miejscu docelowym poza krajem zamieszkania użytkownika, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności możemy przekazywać dane osobowe osobom trzecim, w tym firmom w obrębie grupy Nestlé, o których mowa w punkcie 5. powyżej, w celach wymienionych w niniejszym Oświadczeniu. Z tego powodu możemy przekazywać Państwa dane osobowe do innych krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy i wymogi w zakresie ochrony danych w porównaniu z tymi, które mają zastosowanie w Polsce.

8. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

Dostęp do danych osobowych. Mają Państwo prawo dostępu do informacji, wglądu w nie oraz do zażądania papierowej lub elektronicznej kopii informacji, jakie o Państwu zgromadziliśmy. Ponadto mają Państwo prawo zażądać informacji na temat źródła pochodzenia Państwa danych osobowych.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, wysyłając nam e-maila na adres nnipolska@pl.nestle.com albo list na adres Rue Entre de Ville 10, La Tour de Peilz 1814 i załączając kopię swojego dokumentu tożsamości lub innych, porównywalnych danych (jeżeli tego zażądamy i zezwalają na to przepisy prawa). Jeżeli takie żądanie zostanie wystosowane przez inną osobę niż Państwo bez przedstawienia dowodu, że dokonano tego w Państwa imieniu, żądanie zostanie odrzucone. Należy pamiętać, że wszelkie informacje identyfikacyjne przekazane nam będą przetwarzane wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Dodatkowe prawa (np. do zmiany czy usunięcia danych osobowych). W zakresie przewidzianym przez prawo mogą Państwo (i) zażądać usunięcia, przeniesienia, poprawy lub zmiany swoich danych osobowych, (ii) zażądać ograniczenia wykorzystywania i udostępniania swoich danych osobowych, jak również (iii) cofnąć zgodę na każdy rodzaj przetwarzania przez nas danych.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa przysługują Państwu również dodatkowe prawa w zakresie wykorzystania Państwa danych osobowych:

 • prawo sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas lub w naszym imieniu Państwa danych osobowych na podstawie Państwa szczególnej sytuacji; oraz
 • prawo sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas lub w naszym imieniu Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.

 

Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie usunąć Państwa danych osobowych, nie usuwając przy tym Państwa konta. Istnieje możliwość, że będziemy zmuszeni zachować niektóre z Państwa danych osobowych po przychyleniu się do Państwa żądania ich usunięcia w celu spełnienia wymogów prawnych lub warunków odnośnych umów. Ponadto, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, możemy mieć możliwość zachowania niektórych z Państwa danych osobowych na potrzeby własnej działalności.

Jeżeli to możliwe, nasze strony internetowe zostaną wyposażone w dedykowaną funkcję umożliwiającą Państwu wgląd w Państwa dane osobowe i ich edycję. Należy pamiętać, że od zarejestrowanych na naszych stronach konsumentów możemy wymagać potwierdzenia ich tożsamości (np. podania loginu, adresu e-mail czy hasła) przed udzieleniem dostępu do ich konta lub zapisaniem na nim wprowadzonych zmian. Pomaga to zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do konta.

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli jednak w dalszym ciągu będą mieli Państwo obawy, mają Państwo prawo złożyć skargę we właściwym organie ochrony danych.

9. MOŻLIWOŚCI WYBORU SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Staramy się, by mieli Państwo możliwość wyboru, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Do Państwa dyspozycji są niżej opisane mechanizmy kontroli swoich danych osobowych.

Pliki cookies i podobne technologie. Swoją zgodą mogą Państwo zarządzać poprzez (i) nasze rozwiązanie do zarządzania zgodami lub (ii) swoją przeglądarkę, w której mogą Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie żadnych albo niektórych plików cookies lub podobnych technologii oraz która może Państwa powiadamiać o tym, że powyższe są stosowane. Zob. punkt 3 powyżej.

Komunikowanie się, wysyłanie wiadomości, wydarzenia. Mogą Państwo wyrazić zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez Nestlé Nutrition Institute w celu promowania naszych usług poprzez zaznaczenie odpowiednik pól na formularzach lub poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez naszych pracowników. Jeżeli stwierdzą Państwo, że nie chcą już Państwo otrzymywać tego typu powiadomień, mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania korespondencji stosując się do instrukcji podanej w każdej wysłanej Państwu wiadomości. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości jakimkolwiek kanałem, w tym na portalach społecznościowych stron trzecich, mogą Państwo w dowolnej chwili anulować subskrypcję, klikając w linki podane w wiadomości, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej, w naszej aplikacji lub na portalu społecznościowym strony trzeciej lub zmieniając swoje preferencje na swoim koncie poprzez odznaczenie poszczególnych pól lub skontaktowanie się z naszym przedstawicielem. Należy pamiętać, że nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania informacji marketingowych, w dalszym ciągu będziemy Państwu wysyłać komunikaty administracyjne, m.in. spis czynności dokonanych na Państwa koncie (np. potwierdzenie zmiany hasła) i inne istotne niemarketingowe powiadomienia.

Personalizowane reklamy. Współpracujemy z sieciami reklamowymi i innymi reklamodawcami („Reklamodawcy”), którzy zajmują się reklamą naszych produktów i usług w naszym imieniu oraz w imieniu innych, niezależnych od nas firm w internecie. Niektóre z tych reklam będą dostosowane do Państwa zainteresowań w oparciu o zgromadzone przez nas informacje na stronach Nestlé Nutrition Institute lub na stronach należących do stron trzecich. Więcej na temat tego sposobu przesyłania reklam oraz tego, w jaki sposób zrezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań od firm należących do programu samoregulacji Digital Advertising Alliance („DAA”), znajduje się na stronie www.aboutads.info/choices. Ponadto mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania tego typu reklam poprzez aplikacje mobilne od firm współpracujących w ramach aplikacji AppChoices od DAA poprzez pobranie jej ze sklepu iOS lub Androida. Mogą Państwo również zatrzymać proces gromadzenia dokładnych danych geolokalizacyjnych wysyłanych przez Państwa urządzenie mobilne poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawieniach urządzenia.

10. ZMIANY W NINIEJSZEJ INFORMACJI O PRYWATNOŚCI

Jeżeli zmieni się sposób, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, zaktualizujemy niniejsze Oświadczenie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk i treści niniejszego Oświadczenia w dowolnej chwili. Prosimy regularnie sprawdzać, czy Oświadczenie nie zostało zaktualizowane.

11. ADMINISTRATORZY DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Jeżeli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące niniejszego Oświadczenia i stosowanych przez nas praktyk ochrony danych lub jeżeli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony prywatności lub wycofać swoją zgodę prosimy o kontakt pod adresem: nnipolska@pl.nestle.com, listownie na adres Avenue Nestlé 55, CH1800, Vevey - Switzerland.

Mogą Państwo również skontaktować się z naszym działem ochrony danych drogą elektroniczną pod adresem: nnipolska@pl.nestle.com lub listownie: Avenue Nestlé 55, CH1800, Vevey - Switzerland.

Zbadamy każdą skargę dotyczącą sposobów naszego postępowania z Państwa danymi osobowymi (w tym skargę dotyczącą naruszenia przez nas praw wynikających z mających zastosowanie przepisów o ochronie prywatności).

Administratorzy danychZadania

Nestlé Nutrition Institute, an entity organized under: Nestlé Enterprises SA (NESA)

Rue Entre de Ville 10
1814 La Tour de Peilz
Switzerland

 

Data Protection Officer:

Nestlé Nutrition Institute
p/a Data Privacy Officer
Avenue Nestlé 55
1800 Vevey
Switzerland

Wszystkie zadania

Nestec S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 Vevey
Switzerland

 

Nabywanie usług zewnętrznych w imieniu w Nestlé Nutrition Institute

Nestlé Operational Services S.A.
Route de Buyère 4
1030 Bussigny-Près-Lausanne
Switzerland

 

Hosting stron internetowych i aplikacji mobilnych w imieniu Nestlé Nutrition Institute

Vevey, Kwiecień 2021
Copyright © Nestlé Nutrition Institute 2013 do 2021