Infografiki

Infografiki w przyjazny i ciekawy sposób prezentują wybrane informacje z publikacji żywieniowych.

Filter by nutrition topic

Czy wiesz, że odpowiednie odżywianie w okresie niemowlęcym i przedszkolnym ma istotny wpływ na podstawy zdrowia przez całe życie? Niemowlęta i przedszkolaki są w intensywnej fazie rozwoju wielu funkcji organizmu, w tym układu odpornościowego, przewodu pokarmowego, kości i mięśni oraz układu nerwowego.

Małe dzieci mają wysokie wymagania żywieniowe ponieważ, poprzez swój szybki wzrost i rozwój, potrzebują więcej składników odżywczych (na kilogram ciała) niż osoba dorosła. Niemowlęta i małe dzieci powinny być w stanie uzyskać wszystkie potrzebne im składniki odżywcze z odpowiedniej i zróżnicowanej diety. Ekspozycja na różne opcje pokarmowe i elastyczne praktyki żywieniowe odgrywają ważną rolę w nauce zdrowego odżywiania.

Do 2050 roku ludność na świecie wzrośnie o 20%. Aby wyżywić tę ogromną populację, produkcja żywności będzie musiała wzrosnąć ponad dwukrotnie. Biorąc pod uwagę obecny system żywnościowy i standardy żywieniowe, na naszej planecie nie będzie wystarczająco dużo ziemi, aby wyprodukować wystarczającą ilość żywności dla ludności. Diety roślinne dostarczają więcej błonnika i mniej tłuszczów nasyconych oraz zapewniają zarówno lepsze korzyści zdrowotne, jak i środowiskowe.

W jaki sposób wcześniaki mogą skorzystać z oligosacharydów mleka ludzkiego(HMO)?

Nawet do 50% wcześniaków cierpi z powodu nietolerancji karmienia, co z kolei wiąże się między innymi z nieoptymalnym przyjmowaniem składników odżywczych (w tym także HMO).

Poznaj wyniki nowego randomizowanego, kontrolowanego badania klinicznego dotyczącego suplementacji wcześniaków HMO

Oś mikrobiota-jelita-mózg to dwukierunkowa komunikacja między drobnoustrojami jelitowymi a mózgiem i vice versa. Odbywa się ona za pośrednictwem dróg nerwowych, hormonalnych i odpornościowych.

Modulowanie mikrobioty jelitowej poprzez odżywianie zapewnia możliwości kształtowania osi mikrobiota-jelito-mózg, promując rozwój układu nerwowego i wspierać funkcjonowanie mózgu.