espghan50-tmb-xs

European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)

5. kvetna 65
Praga
Czechy
maj 10,2017 - maj 14,2017
Co roku Kongres ESPGHAN przyciąga największe autorytety w dziedzinie Gastroenterologii 
Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia z całej Europy i wszystkich pięciu kontynentów, 
stając się tym samym największym tego rodzaju wydarzeniem na świecie.

W poprzedniej 49. odsłonie tego spotkania w Atenach wzięło udział
ponad 4.000 delegatów z 103 krajów.
Coraz większa frekwencja i entuzjazm uczestniczący w dyskusji zachęciły nas 
do stworzenia jeszcze bardziej atrakcyjnego programu naukowego na 50. spotkaniu w Pradze 
w 2017 roku. Obejmie on szeroki zakres sesji naukowych, a także specjalizacji klinicznej 
oraz kursów przygotowujących do dyplomu.