Cięcie cesarskie i wpływ na mikrobiotę jelita i nie tylko. Prof. Jan Mazela

Cięcie cesarskie i wpływ na mikrobiotę jelita i nie tylko. Prof. Jan Mazela

Summary

Dane z ostatnich lat pokazują, że w Polsce wzrasta liczba odsetek cieć cesarskich. W 2020 około 56% kobiet deklarowało cięcie cesarskie jako preferowaną metodę zakończenia ciąży.
Wykład prof. UM dr. hab. Jana Mazeli (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) omawia rozwój mikrobioty, układu immunologicznego i alergii u noworodków urodzonych przez cesarskie ciecie.