janusz_książyk

Czy wcześniactwo wpływa na rozwój dziecka ?

Wykładowcy:
Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

Summary

"Czy wcześniactwo wpływa na rozwój dziecka?"

Prelegent: Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk 
Miejsce pracy: Kierownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD w Warszawie  

Konferencja Naukowa, Korytnica 2016