Trudne pytania

“Późny wcześniak” pod opieką lekarza POZ – doc. Dorota Pawlik

Summary

Docent Dorota Pawlik, neonatolog i pediatra, omawia zagadnienie dotyczące późnego wcześniactwa. Pomimo niewielkiego skrócenia czasu trwania ciąży, LPI (Late Preterm Infant) obarczone są zwiększonym ryzykiem wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, m.in.: zaburzenia odżywiania i ssania, hiperbilirubinemia, żółtaczka głodowa. Zapraszamy do obejrzenia zapisu webinaru, poświęconego późnym wcześniakom pod opieką lekarza POZ.