WFJablonska73x73

Profilaktyka alergii pokarmowej aktualne wytyczne i postępowanie

Wykładowcy:
Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska

Summary

"Profilaktyka alergii pokarmowej aktualne wytyczne i postępowanie"

Prelegent: Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska
Miejsce pracy: Klinika Patologii Noworodków, Niemowląt i Kardiologii AM w Lublinie

Konferencja Żywieniowa Nestlé, Warszawa 2014