Profilaktyka alergii pokarmowej w oddziale neonatologicznym i po wypisie

Alergie

"Profilaktyka alergii pokarmowej w oddziale neonatologicznym i po wypisie"

Prelegent: Dr n. med. Alina Kowalczykiewicz-Kuta
Miejsce pracy: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Konferencja Nestlé Nutrition Institute, Żelazno 2016