JK73x73

Suplementacja witaminą D

Wykładowcy:
Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

Summary

"Suplementacja witaminą D"

Prelegent: Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
Miejsce pracy: Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZD, Warszawa

Konferencja Naukowa, Wolbórz 2014