JKierkus73x73

Wczesna profilaktyka otyłości - jak zaprogramować zdrowy start w przyszłość?

Wykładowcy:
Dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś

Summary

"Wczesna profilaktyka otyłości - jak zaprogramować zdrowy start w przyszłość?"

Prelegent: Dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś
Miejsce pracy: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IPCZD, Warszawa

Konferencja Żywieniowa Nestlé, Warszawa 2014