Wpływ zaburzeń mikroflory jelitowej na zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego i choroby alergiczne

Wpływ zaburzeń mikroflory jelitowej na zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego i choroby alergiczne. Dr hab. n. med. Andrea Horvath

29
min. oglądania
Topic(s): Alergie Mikrobiota jelitowa Prawidłowa dieta a zdrowie

Summary

Mikrobiom jelitowy pełni w naszym organizmie wiele istotnych funkcji, jest unikatowy, porównywalny do odcisku palca. Wiele czynników ma wpływ na różnorodność mikrobioty, między innymi HMO. Oligosacharydy mleka kobiecego (HMO) mogą być bezpiecznie stosowane, szczególnie u niemowląt nie karmionych wyłącznie piersią. Zobacz wykład dr hab. n. med. Andrea Horvath o wpływie zaburzeń mikroflory jelitowej na zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego i choroby alergiczne.