Znaczenie profilaktyki alergii – 20-letnia obserwacja badania GINI

Znaczenie profilaktyki alergii – 20-letnia obserwacja badania GINI

Summary

Częstość występowania chorób alergicznych wzrasta i do 2025 roku będzie to dotyczyć połowy populacji. Problem ten najbardziej dotyka dzieci: w Europie ponad 30% z nich cierpi na alergię. Choroby alergiczne są poważnym schorzeniem zdrowia publicznego, na które nie ma lekarstwa, dlatego bardzo ważne są strategie profilaktyki pierwotnej. Niemieckie badanie Interwencji Żywieniowej dla Niemowląt – badanie GINI jest zdecydowanie największym badaniem w dziedzinie profilaktyki alergii za pomocą hydrolizatów i jednocześnie badaniem z najdłuższym dotychczas przeprowadzonym badaniem kontrolnym. W tym wywiadzie omówiono najnowsze wyniki z 20-letniego okresu obserwacji badania GINI.