wczesniaki_kwinta_nni_poland

Żywienie noworodków urodzonych "nieco" przed czasem - czy istnieją odrębności?

Summary

W Polsce częstość narodzin wcześniaków wynosi około 6-7% wszystkich porodów. Wcześniactwo wiąże się z nie tylko z konsekwencjami dla zdrowia dziecka, ale także ze specyficznymi potrzebami tej grupy pacjentów. Profesor Kwinta omawia wpływ wcześniactwa na wzrastanie, skład ciała oraz ryzyko rozwinięcia chorób takich jak nadciśnienie czy insulinooporności. Wskazuje także potrzebę odmiennego żywienia wcześniaków.