BKO żel 73x73

Żywienie noworodków urodzonych przedwcześnie i z małą urodzeniową masą ciała

Summary

"Żywienie noworodków urodzonych przedwcześnie i z małą urodzeniową masą ciała" 

Prelegent: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
Miejsce pracy: Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Konferencja Nestlé Nutrition Institute, Żelazno 2016