Gazy cieplarniane i zmiany klimatu

Posted: maj 30,2022

Znaczący wzrost emisji gazów cieplarnianych (GHG) od czasu rewolucji przemysłowej jest główną siłą napędową ocieplenia Ziemi i obserwowanych zmian klimatycznych. Nawet jeśli wzrost globalnej temperatury może wydawać się niewielki, ma on poważne konsekwencje dla naszego klimatu, takie jak fale upałów, burze lub ekstremalne opady, których byliśmy świadkami w ostatnich latach. Emisje gazów cieplarnianych, związane z działalnością człowieka, są odpowiedzialne za globalny wzrost temperatury i jego konsekwencje. Naukowcy i inni eksperci popierają połączone strategie ograniczania emisji gazów cieplarnianych, co z kolei zmniejsza konsekwencje zmiany klimatu. Ograniczenie skutków zmian klimatycznych jest niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, bez pogorszenia sytuacji osób ubogich i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej.