Interwencje żywieniowe we wczesnym dzieciństwie mogą mieć długoterminowy wpływ na rozwój alergii

Posted: sie. 11,2021

Badanie GINI jest największym badaniem z zakresu profilaktyki alergii z wykorzystaniem hydrolizatów białka mleka krowiego i badaniem o najdłuższym okresie obserwacji. Wyniki po 20 latach od rozpoczęcia interwencji wykazały zmniejszenie ryzyka atopowego zapalenia skóry, a także zmniejszenie częstości występowania astmy po okresie dojrzewania.

gini_infografika_nni_polska_jpg preview.jpg