Żywienie dzieci w zmieniającym się świecie: jak sprawić, by dieta była zdrowsza i bardziej zrównoważona

Posted: lut. 08,2023

Topic(s): Prawidłowa dieta a zdrowie

Sposób żywienia dzieci uległ ogólnej poprawie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Jednak zmniejszenie liczby przypadków zahamowania wzrostu i wyniszczenia organizmu zostało zniwelowane przez wzrost otyłości u dzieci, co sprawia, że dieta większości dzieci w większości krajów jest nieodpowiednia. Nakładające się problemy związane z niedożywieniem są powszechne w biedniejszych społecznościach. Zmiany klimatyczne również zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu, dlatego obok zmian w systemach żywnościowych i podejścia wielosektorowego należy podejmować wczesne interwencje i w tym obszarze.