Jak są wybierane oligosacharydy do mleka modyfikowanego?

Posted: paź. 07,2020

Topic(s): Mikrobiota jelitowa Wzrost i rozwój

W najnowszym badaniu Berger i wsp. analizowali związek pomiędzy HMO, mikrobiotą jelitową i późniejszą koniecznością stosowania antybiotyków. 

Zaobserwowano, że już po 3 miesiącach spożywania mleka modyfikowanego z 2’FL i LNnT wzrósł odsetek niemowląt z profilem mikrobioty jelitowej (FCT-BiH) typowej dla niemowląt karmionych piersią. Ta natomiast związana jest ze zmniejszonym ryzykiem infekcji.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz pełny opis badania.

hmo_mleka_modyfikowanego_berger_preview_nni_polska