Korzystny wpływ oligosacharydów mleka kobiecego na rozwój mikrobioty u wcześniaków

12 min. czytania /

Główne informacje:

  • Mikrobiota jelitowa niemowląt może wykazywać różne wzorce związane z dojrzałością, które mogą być wzmacniane przez prebiotyki, takie jak HMO.
  • Suplementacja HMO krótko po urodzeniu jest rozwiązaniem, które pomaga zwiększyć tolerancję karmienia i wspomaga wczesny wzrost po urodzeniu.
  • Jest to szczególnie ważne w przypadku wcześniaków, które są bardziej narażone na niedobór HMO i częściej wymagają leczenia

Główne informacje:

  • Mikrobiota jelitowa niemowląt może wykazywać różne wzorce związane z dojrzałością, które mogą być wzmacniane przez prebiotyki, takie jak HMO.
  • Suplementacja HMO krótko po urodzeniu jest rozwiązaniem, które pomaga zwiększyć tolerancję karmienia i wspomaga wczesny wzrost po urodzeniu.
  • Jest to szczególnie ważne w przypadku wcześniaków, które są bardziej narażone na niedobór HMO i częściej wymagają leczenia

Przedwczesny poród stanowi istotny czynnik ryzyka sepsy noworodkowej, innych współistniejących chorób oraz wyzwań związanych, na przykład, z odpowiednim wzrostem1 . Mikrobiota jelitowa odgrywa kluczową rolę w zdrowiu niemowląt. Niemowlęta karmione piersią mają mikrobiotę jelitową zdominowaną przez bifidobakterie, która jest związana z zmniejszonym wskaźnikiem infekcji, podczas gdy mikrobiota niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym jest bardziej zróżnicowana2. Badanie obserwacyjne przeprowadzone na 577 skrajnych wcześniakach wykazało, że mikrobiota jelitowa nie była zdominowana przez bifidobakterie we wczesnym okresie życia. Jednakże, istniał związek między mikrobiotą jelitową, która rzeczywiście miała wpływ na wyniki leczenia, a rozwojem niemowląt3. Dodatkowo, ze względu na wysokie ryzyko infekcji, stosowanie antybiotyków jest powszechne u wcześniaków, co prowadzi do dalszych zaburzeń równowagi mikrobioty jelitowej4. W tym kontekście, prebiotyki mogą wspomagać kolonizację przewodu pokarmowego korzystną florą bakteryjną i zapobiegać skutkom ubocznym towarzyszącym stosowaniu antybiotyków5 . Oligosacharydy mleka ludzkiego (HMO), są rodzajem prebiotyku, stanowiąc trzeci co do wielkości stały składnik mleka ludzkiego po laktozie i lipidach oraz wpływają na mikrobiotę przewodu pokarmowego niemowlęcia6.

Istniejące rozbieżności

Wcześniaki są narażone na ryzyko niedoborów HMO. Badanie przeprowadzone na 500 próbkach mleka od 25 matek karmiących piersią skrajne wcześniaki, w porównaniu z 28 matkami karmiącymi noworodki urodzone o czasie, wykazało, że stężenie wielu HMO było znacząco niższe w mleku matek wcześniaków niż w mleku niemowląt urodzonych w terminie7 . Ponadto, badanie przeprowadzone na 30 kobietach w Niemczech, wykazało, że istnieje genetyczne zróżnicowanie w profilu HMO i statusie wydzielania matczynego. Wnioski z tego badania sugerują, że mleko u kobiet karmiących o statusie niewydzielacza, ma potencjalnie mniejsze właściwości przeciwmikrobiologiczne, w porównaniu z mlekiem kobiet o statusie wydzielacza8. Pojawiło się pytanie, czy suplementacja w HMO może przynieść korzyści w modulowaniu mikrobioty u wcześniaków, ponieważ analogiczne badanie przeprowadzone na 410 bardzo niedojrzałych wcześniakach wykazało stotny związek między fenotypem o obniżonej sekrecji a martwiczym zapaleniem jelit, oraz między genotypem niesekrecyjnym a posocznicą Gram-ujemną9.

Ekrutacja i gromadzenie danych wyjściowych

 

Skorygowane pomiary antropometryczne: masa ciała, długość i obwód głowy według randomizowanej grupy1

Ryc.2. Skorygowane pomiary antropometryczne: masa ciała, długość i obwód głowy według randomizowanej grupy10

Suplementacja HMO u wcześniaków10

Przeprowadzono wieloośrodkowe, randomizowane kontrolowane badanie interwencyjne mające na celu ocenę wpływu suplementu zawierającego 2 specyficzne HMO na skrajne wcześniaki. Pierwszorzędnym celem było potwierdzenie tolerancji żywienia mierzonej na podstawie braku różnic w liczbie dni do przejścia na pełne żywienie dojelitowe (FEF). Wtórne wyniki obejmowały parametry wzrostu, objawy żołądkowojelitowe oraz zdarzenia niepożądane do 12. miesiąca życia wieku skorygowanego. Suplementy 2 HMO były podawane po 24 godzinach od rozpoczęcia żywienia troficznego, w ciągu pierwszych 5 dni życia (RYC. 1).

Do każdej grupy włączono po 43 niemowlęta. Średni wiek ciążowy wynosił 29,7±1,4 tygodnia w jednej grupie oraz 30,2±1,4 tygodnia w drugiej grupie. Obie grupy były porównywalne pod względem masy ciała, długości i obwodu głowy w odniesieniu do z-score dla wieku po urodzeniu. Stwierdzono, że suplement był bezpieczny, dobrze tolerowany i wiązał się ze skróceniem czasu do przejścia na pełne żywienie dojelitowe (FEF), a także poprawą wyników odczytu siatek centylowych przy wypisie (RYC. 2). Podsumowując, mikrobiota jelitowa wcześniaków może mieć różne trajektorie dojrzewania przy niskim poziomie HMO, co prowadzi do gorszych wyników leczenia. Suplementacja HMO, rozpoczęta wkrótce po urodzeniu, przyczynia się do lepszej tolerancji karmienia oraz wspiera wczesny rozwój dziecka, co może mieć pozytywny wpływ na osiągnięcie optymalnej trajektorii rozwoju.

Bibliografia

1. Institute of Medicine (US) Committee on Understanding Premature Birth and Assuring Health Outcomes. Mortality and Acute Complications in Preterm Infants. In. Preterm Birth: Causes, Consequences, and Prevention. Washington, DC: National Academies Press; 2007.

2. Harmsen HJM, Wildeboer–Veloo ACM, Raangs GC, Wagendorp AA, Klijn N, Bindels JG, et al. Analysis of Intestinal Flora Development in BreastFed and Formula-Fed Infants by Using Molecular Identification and Detection Methods: J Pediatr Gastroenterol Nutr. janv 2000;30(1):61-7.

3. Rozé J-C, Ancel P-Y, Marchand-Martin L, Rousseau C, Montassier E, Monot C, et al. Assessment of Neonatal Intensive Care Unit Practices and Preterm Newborn Gut Microbiota and 2-Year Neurodevelopmental Outcomes. JAMA Netw Open. 23 sept 2020;3(9):e2018119.

4. Greenwood C, Morrow AL, Lagomarcino AJ, et al. Early empiric antibiotic use in preterm infants is associated with lower bacterial diversity and higher relative abundance of Enterobacter. J Pediatr. 2014;165(1):23-29.

5. Novak J, Katz JA. Probiotics and prebiotics for gastrointestinal infections. Curr Infect Dis Rep. 2006 Mar;8(2):103-9. doi: 10.1007/s11908-006- 0005-9.

6. Zivkovic AM, German JB, Lebrilla CB, Mills DA. Human milk glycobiome and its impact on the infant gastrointestinal microbiota. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011;108 Suppl 1(Suppl 1):4653-4658.

7. Austin S, De Castro CA, Sprenger N, Binia A, Affolter M, Garcia-Rodenas CL, et al. Human Milk Oligosaccharides in the Milk of Mothers Delivering Term versus Preterm Infants. Nutrients. 5 juin 2019;11(6):1282.

8. Thurl S, Munzert M, Henker J, Boehm G, MüllerWerner B, Jelinek J, Stahl B. Variation of human milk oligosaccharides in relation to milk groups and lactational periods. Br J Nutr. 2010 Nov;104(9):1261-71. doi: 10.1017/ S0007114510002072.

9. Morrow AL, Meinzen-Derr J, Huang P, Schibler KR, Cahill T, Keddache M, Kallapur SG, Newburg DS, Tabangin M, Warner BB, Jiang X. Fucosyltransferase 2 non-secretor and low secretor status predicts severe outcomes in premature infants. J Pediatr. 2011 May;158(5):745-51. doi: 10.1016/j. jpeds.2010.10.043.

10.Hascoët JM, Chevallier M, Gire C, Brat R, Rozé JC, Norbert K, Chen Y, Hartweg M, Billeaud C. Use of a Liquid Supplement Containing 2 Human Milk Oligosaccharides: The First Double-Blind, Randomized, Controlled Trial in Pre-term Infants. Front Pediatr. 2022 Apr 25;10:858380. doi: 10.3389/fped.2022.858380