Żywienie medyczne

Ta sekcja zawiera publikacje na temat żywienia medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia dojelitowego i wsparcia żywieniowego z wykorzystaniem ONS. Żywienie medyczne jest niezbędnym elementem procesu leczenia i powinno obejmować proces przygotowania do leczenia, okres leczenia i rekonwalescencji. Opublikowane materiały dotyczą leczenia żywieniowego m. in. w intensywnej terapii, chirurgii, onkologii oraz innych obszarach terapeutycznych, w których leczenie żywieniowe jest istotne i może przynieść korzyści pacjentom. Zapraszamy do zapoznania się.

Filtruj według
Rodzaj zawartości
Prehabilitacja w praktyce internisty

Założenia i etapy przygotowania pacjenta

Wykład 10

Przybliżamy zagadnienie dotyczące korzyści odpowiedniego przygotowania pacjenta do operacji planowej

Leczenie żywieniowe pacjenta neurologicznego

Leczenie żywieniowe pacjenta neurologicznego

Wykład 9

W odcinku poruszamy ryzyko wystąpienia niedożywienia u pacjentów z najczęściej występującymi jednostkami chorobowymi

Profesjonalne żywienie kliniczne

Leczenie żywieniowe w oddziale internistycznym – żywienie dojelitowe

Wykład 8

Profesjonalne żywienie kliniczne. Wykład 8: Leczenie żywieniowe w oddziale internistycznym – żywienie dojelitowe

Profesjonalne żywienie kliniczne

Żywienie dojelitowe w OIT

Profesjonalne żywienie kliniczne. Wykład 7

Profesjonalne żywienie kliniczne. Wykład 7: Żywienie dojelitowe w OIT

Kardiologia i nefrologia – żywienie dojelitowe pacjenta z restrykcjami płynowymi

Kardiologia i nefrologia – żywienie dojelitowe pacjenta z restrykcjami płynowymi

Profesjonalne żywienie kliniczne. Wykład 6

Profesjonalne żywienie kliniczne. Wykład 6: Kardiologia i nefrologia – żywienie dojelitowe pacjenta z restrykcjami płynowymi

Następstwa ekonomiczne niedożywienia w systemie ochrony zdrowia

Następstwa ekonomiczne niedożywienia w systemie ochrony zdrowia