Żywienie medyczne

Ta sekcja zawiera publikacje na temat żywienia medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia dojelitowego i wsparcia żywieniowego z wykorzystaniem ONS. Żywienie medyczne jest niezbędnym elementem procesu leczenia i powinno obejmować proces przygotowania do leczenia, okres leczenia i rekonwalescencji. Opublikowane materiały dotyczą leczenia żywieniowego m. in. w intensywnej terapii, chirurgii, onkologii oraz innych obszarach terapeutycznych, w których leczenie żywieniowe jest istotne i może przynieść korzyści pacjentom. Zapraszamy do zapoznania się.

Narzędzia przesiewowe
5 tematów
Narzędzia przesiewowe
Praktyczna pomoc w monitorowaniu żywieniowym pacjenta dzięki badaniom przesiewowym, które pomogą w zidentyfikowaniu osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem
Probiotyki i Prebiotyki w Pediatrii
IS3P Sympozjum Międzynarodowe: Probiotyki i Prebiotyki w Pediatrii

StreszczeniePodbudowani niekwestionowanym sukcesem pierwszej konferencji w Istanbule w roku 2012, wierzymy iż podczas IS3P znajdą państwo kolejne

default-news
4 topics
Suplementacja n-3 LCPUFA w okresie okołoporodowym jako strategia minimalizowania występowania chorób

Autorzy: Maria Makrides, Anoja W. Gunaratne, Carmel T CollinsStreszczenieRośnie zainteresowania rolą n-3 długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów

1 min. czytania
00f0700918f0d0d532f0a7043005d520
Konferencja Hidden Hunger

Naukowcy z różnych dziedzin, pracownicy terenowi, członkowie organizacji pozarządowych i przedstawiciele do spraw administracji, zarządzania i

IX Międzynarodowe Sympozjum Żywieniowe Nestlé
IX Międzynarodowe Sympozjum Żywieniowe Nestlé

Centrum Badawcze Nestlé wystąpiło w roli gospodarza corocznego IX Międzynarodowego Sympozjum Żywieniowego Nestlé nt. Żywienia i Zdrowej Starości