Żywienie medyczne

Ta sekcja zawiera publikacje na temat żywienia medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia dojelitowego i wsparcia żywieniowego z wykorzystaniem ONS. Żywienie medyczne jest niezbędnym elementem procesu leczenia i powinno obejmować proces przygotowania do leczenia, okres leczenia i rekonwalescencji. Opublikowane materiały dotyczą leczenia żywieniowego m. in. w intensywnej terapii, chirurgii, onkologii oraz innych obszarach terapeutycznych, w których leczenie żywieniowe jest istotne i może przynieść korzyści pacjentom. Zapraszamy do zapoznania się.

Filtruj według
Rodzaj zawartości
Profesjonalne żywienie kliniczne

Leczenie żywieniowe w oddziale internistycznym – żywienie dojelitowe

Podsumowanie najważniejszych informacji oraz schematy postępowania.

Wykład 8

Profesjonalne żywienie kliniczne. Wykład 8: Leczenie żywieniowe w oddziale internistycznym – żywienie dojelitowe

Profesjonalne żywienie kliniczne

Żywienie dojelitowe w OIT