Żywienie parenteralne noworodka donoszonego i urodzonego przedwcześnie

Redaktor(zy):
Ewa Helwich, Janusz Książyk, Jan Mazela, Krystyna Bober-Olesińska, Justyna Czech-Kowalska, Agnieszka Gawecka, Dariusz Gruszfeld, Ewa Gulczyńska, Marzena Kostuch, Ryszard Lauterbach, Iwona Sadowska-Krawczenko, Marek Szczepański
T.11

Wszystkie towarzystwa naukowy są zgodne, że odpowiedni stan odżywienia jest kluczem do prawidłowegorozwoju zarówno dzieci urodzonych przedwcześnie jak i tych urodzonych o czasie. Należy zwrócić uwagęna tę pierwszą grupę - noworodków urodzonych przedwcześnie, która wymaga szczególnej troski zarównolekarzy jak i rodziców. Dlatego też, w ciągu kilku ostatnich miesięcy grupa osób, wykorzystując swoją wiedzęi doświadczenie, wypracowała pewne standardy dotyczące zarówno oceny stanu odżywienia jak i samegożywienia tych dzieci. Dzięki temu powstał poniższy dokument mający na celu wyznaczenie praktycznychkierunków rozwiązań w tym obszarze.