Alergia na białko mleka krowiego w praktyce - zalecenia Komitetu Żywienia ESPGHAN

4 min. czytania / / T. 10 Volumes
Alergie Niedożywienie Otyłość Prawidłowa dieta a zdrowie Wzrost i rozwój

Żaden pediatra i lekarz rodzinny nie ma wątpliwości, że problem alergii na białko mleka krowiego (BMK) narasta i jest coraz częstszą przyczyną

Download publication Dodaj do ulubionych

Żaden pediatra i lekarz rodzinny nie ma wątpliwości, że problem alergii na białko mleka krowiego (BMK) narasta i jest coraz częstszą przyczyną zgłaszania się rodziców niemowląt i dzieci do lekarza pierwszego kontaktu, a także do innych specjalistów. Alergię pokarmową definiujemy jako nieprawidłową reakcję organizmu, powstałą na skutek specyficznej reakcji immunologicznej, która występuje powtarzalnie po ekspozycji na podany pokarm. W zależności od reakcji układu immunologicznego może to być alergia IgE-zależna, IgE-niezależna lub alergia typu mieszanego. Alergia na BMK jest najczęstszą alergią pokarmową u niemowląt i małych dzieci poniżej 3 roku życia, jednakże objawy i dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego mogą wystąpić w każdym wieku. Objawy z układu pokarmowego nie są specyficzne - u niemowląt trudno będzie je odróżnić od refluksu żołądkowo-przełykowego, a u starszych dzieci alergia może występować pod postacią dyspepsji, bólów brzucha lub innych dolegliwości, jak np. nietolerancja laktozy. To wszystko powoduje, że postawienie prawidłowego rozpoznania alergii na BMK jest prawdziwym wyzwaniem dla lekarza. Prezentowana praca to praktyczne wytyczne postępowania u dzieci, u których wiodącym objawem są dolegliwości z przewodu pokarmowego. Autorzy położyli nacisk na rozpoznawanie manifestacji alergii, jak również na odpowiednie narzędzia diagnostyczne i procedury eliminacji i prowokacji pokarmowej. Prezentowane wytyczne powstały w oparciu o najnowsze publikacje, ale jak sami autorzy zwracają uwagę - jakość badań naukowych w tym zakresie jest niska, stąd też znaczący jest udział opinii eksperckich.