Alergia na pokarm-kto pyta nie błądzi. Podstawowe kroki diagnostyczno-terapeutyczne

3 min. czytania /
Alergie Wzrost i rozwój

Niepożądane reakcje na pokarm u dzieci zamieszkałych w krajach wysoko uprzemysłowionych występują z częstością 0,5 – 3%. Klinicznie alergia na pokarm

Niepożądane reakcje na pokarm u dzieci zamieszkałych w krajach wysoko uprzemysłowionych występują z częstością 0,5 – 3%. Klinicznie alergia na pokarm najczęściej manifestuje się objawami skórnymi, z układu pokarmowego lub oddechowego i może być wynikiem reakcji IgE-zależnych i/lub IgE-niezależnych. W rozpoznawaniu alergii na pokarm podstawowe znaczenie ma dobrze przeprowadzony wywiad oraz doustne próby prowokacji alergenami pokarmowymi.