Oligosacharydy mleka kobiecego a budowanie odporności niemowląt

Redaktor(zy):
dr med. Matylda Czosnykowska-Łukacka

Karmienie piersią to naturalny i najlepszy sposób żywienia, który pozytywnie wpływa na rozwój i zdrowie niemowlęcia. Aktualne wytyczne WHO i ESPGHAN wskazują jednoznacznie, że mleko kobiece, dzięki składowi optymalnie dopasowanemu do zapotrzebowania dziecka, jest najlepszym sposobem żywienia w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia. Oligosacharydy mleka kobiecego (ang. Human Milk Oligosaccharydes, HMO) to cukry, które są obecne w mleku w postaci wolnej, tj. nie są przyłączone do cząsteczek białek i lipidów oraz są wytwarzane wyłącznie przez gruczoł piersiowy karmiących kobiet. HMO uważane są za prebiotyki odgrywające szczególną rolę w kolonizacji bakteryjnej jelit u noworodków. Dodatkowo wykazują działanie antybakteryjne, przeciwadhezyjne i immunomodulujące. Artykuł dr med. Matyldy Czosnykowskiej-Łukackiej przedstawia właściwości HMO i ich rolę w rozwoju niemowląt.