Lista artykułów

Zebrano tu publikacje poświęcone najnowszym doniesieniom na tematy żywieniowe, jak wczesne żywienie niemowląt, interwencje żywieniowe w kontekście alergii oraz żywienie w stanach chorobowych, jak zaburzenia połykania czy choroby krytyczne. Łącznie 3000 artykułów ułożono w odpowiednich kategoriach, aby ułatwić Ci odszukanie konkretnych informacji. Jeśli brakuje odniesień korzystaj z funkcji wyszukiwania.

Sponsoring: Wiele publikacji, programów konferencji, zasobów edukacyjnych i innych treści dostępnych na tej stronie było finansowane i / lub przygotowane przez Nestle Nutrition Institute lub spółki zależne od Nestle.

Bezpłatne publikacje na temat najnowszych tematów żywieniowych, takich jak żywienie niemowląt, mikrobiota, alergie czy otyłość.

Filter by nutrition topic

Alergia na białka mleka krowiego (ABMK) to alergia na pokarm najczęściej występująca u dzieci, której objawy pojawiają się zwykle w 1. roku życia. W artykule dr n.med. Katarzyna Kaźmierska omawia zalecenia dotyczące pierwotnej profilaktyki ABMK oraz przydatność i bezpieczeństwo próby eliminacji i prowokacji oraz zasady leczenia dietetycznego w przypadku potwierdzonej IgE- niezależnej ABMK, które mogą być wykonane w warunkach gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Podstawowa opieka zdrowotna to najbardziej istotny element systemu opieki zdrowotnej realizowanej w środowisku życia i zamieszkania pacjenta. Jest to jednocześnie przestrzeń wykonywania czynności zawodowych położnej środowiskowej/rodzinnej, zwanej też położną POZ. Realizacja tych zadań wymaga nie tylko samodzielności i profesjonalizmu, ale także budowania relacji z podopiecznymi i zespołem interdyscyplinarnym.

Główne tematy najnowszego wydania NNI News to alergia na mleko krowie i FPIES (zespół zapalenia jelit wywołanego przez białka pokarmowe), zmniejszenie zawartości białka w mlekach początkowych, oligosacharydy mleka kobiecego, jak również niedożywienie.