Lista artykułów

Zebrano tu publikacje poświęcone najnowszym doniesieniom na tematy żywieniowe, jak wczesne żywienie niemowląt, interwencje żywieniowe w kontekście alergii oraz żywienie w stanach chorobowych, jak zaburzenia połykania czy choroby krytyczne. Łącznie 3000 artykułów ułożono w odpowiednich kategoriach, aby ułatwić Ci odszukanie konkretnych informacji. Jeśli brakuje odniesień korzystaj z funkcji wyszukiwania.

Sponsoring: Wiele publikacji, programów konferencji, zasobów edukacyjnych i innych treści dostępnych na tej stronie było finansowane i / lub przygotowane przez Nestle Nutrition Institute lub spółki zależne od Nestle.

Bezpłatne publikacje na temat najnowszych tematów żywieniowych, takich jak żywienie niemowląt, mikrobiota, alergie czy otyłość.

Filter by nutrition topic

Podczas tego sympozjum czołowi eksperci z dziedziny immunologii dziecięcej dyskutowali o wpływie diety matki i diety niemowlęcia we wczesnym okresie życia na profilaktykę alergii. Zaprezentowano dowody potwierdzające korzyści płynące z niektórych zhydrolizowanych preparatów oraz omówiono rolę wczesnego i zróżnicowanego wprowadzania dokarmiania uzupełniającego, w tym powszechnie stosowanych pokarmów alergizujących. 

Rola środowiska żywieniowego na wczesnym etapie rozwoju niemowlęcia w modulowaniu późniejszych wyników zdrowotnych jest obecnie w centrum uwagi badań. Ponieważ baza dowodowa kieruje zarówno rozwojem polityki publicznej, jak i wytycznymi dotyczącymi praktyki klinicznej, nadszedł czas, aby wziąć pod uwagę aktualny stan wiedzy na temat zapotrzebowania na witaminę D w okresie niemowlęcym, a zwłaszcza u wcześniaków.

Alergia na białka mleka krowiego (ABMK) to alergia na pokarm najczęściej występująca u dzieci, której objawy pojawiają się zwykle w 1. roku życia. W artykule dr n.med. Katarzyna Kaźmierska omawia zalecenia dotyczące pierwotnej profilaktyki ABMK oraz przydatność i bezpieczeństwo próby eliminacji i prowokacji oraz zasady leczenia dietetycznego w przypadku potwierdzonej IgE- niezależnej ABMK, które mogą być wykonane w warunkach gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).