Oligosacharydy mleka kobiecego: Dokąd zmierzamy?

Redaktor(zy):
Dr Norbert Sprenger, dr Philippe Alliet

Skład mleka kobiecego jest bardzo złożony - zawiera tysiące różnych biocząsteczek. Koncentrując się na składzie węglowodanów mleka matki, wyodrębniono dwa rodzaje węglowodanów: laktozę i oligosacharydy. Głównym składnikiem jest laktoza, która jest bardzo ważna pod względem odżywczym. Oligosacharydy mleka kobiecego (HMO) są trzecim, po laktozie i lipidach najważniejszym stałym składnikiem mleka kobiecego. Składają się z bardzo złożonej mieszaniny ponad 200 składników i są węglowodanami, które nie ulegają trawieniu oraz nie posiadają wartości odżywczych. Wśród wielu różnic w składzie między mlekiem kobiecym a preparatami dla niemowląt na bazie mleka krowiego, jedną z największych różnic ilościowych jest obecność tych unikalnych struktur węglowodanowych w mleku kobiecym i ich faktyczny brak w mleku krowim i pochodnych, takich jak preparaty dla niemowląt.

Niniejsza broszura pomoże ci lepiej zrozumieć biologię mleka kobiecego i jego korzyści dla niemowląt oraz jak najlepiej uzyskać podobne korzyści, jeśli niemowlę nie może być karmione piersią.

Dr Norbert Sprenger przedstawia rolę i znaczenie oraz podstawowe badania nad HMO i ich wpływem na mikrobiotę i układ odpornościowy błony śluzowej.
Dr Philippe Alliet przedstawia wyniki pierwszego badania klinicznego analizującego wpływ 2 HMO na bezpieczeństwo, mikrobiotę i zdrowie niemowląt.