Pierwsze wytyczne dotyczące otyłości wydane przez ekspertów AAP

schedule 2 min. czytania
Temat(y): Otyłość

Otyłość to złożony problem, który stwarza poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Według WHO częstość występowania tej choroby wśród dzieci i młodzieży na całym świecie wzrosła ponad czterokrotnie, z 4% w 1975 r. do 18% w 2016 r. To, co kiedyś było problemem powszechnie obserwowanym w krajach o wysokich dochodach, obecnie jest również zagrożeniem w krajach o niskich dochodach i krajach o średnich dochodach, szczególnie w populacji miejskiej1, 2.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wytyczne kliniczne dotyczące leczenia otyłości Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) opublikowała w lutym 2023 r. pierwsze praktyczne wytyczne dotyczące oceny i postępowania u dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością. Zostały one opracowane przez zróżnicowaną grupę ekspertów o różnej specjalizacji, których wspólnym celem jest zapewnienie jak najskuteczniejszej opieki dzieciom i młodzieży dotkniętych tą przewlekłą chorobą3

Poniżej przedstawiono kluczowe instrukcje działań (KAS) i zalecenia zawarte w wytycznych3

Kluczowe instrukcje działania (KAS) dotyczące oceny i leczenia dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością 3.

 

Konsensusowe zalecenia dotyczące oceny i leczenia dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością3.

 

Wszyscy lekarze odgrywają kluczową rolę w kompleksowej ocenie i leczeniu otyłości. W przeciwieństwie do wcześniejszych praktyk opierających na się na strategii bacznej obserwacji, zalecenia te wspierają obecnie wczesne leczenie o najwyższej intensywności odpowiedniej dla dziecka. Mamy nadzieję, że niniejsze wytyczne zachęcą pracowników służby zdrowia do współpracy w zapewnianiu najlepszej możliwej opieki dzieciom cierpiącym na tę złożoną, uleczalną chorobę. 

 

Bibliografia: 

  1. WHO. Obesity and overweight [internet]. [Cited 23 May 2023]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. 
  2. WHO. Obesity [internet]. [Cited 23 May 2023]. Available from: https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1.  
  3. Hampl SE, et al. Clinical practice guideline for the evaluation and treatment of children and adolescents with obesity. Pediatrics. 2023 Feb;151(2): e2022060640.