Poradnik położnej POZ

Podstawowa opieka zdrowotna to najbardziej istotny element systemu opieki zdrowotnej realizowanej w środowisku życia i zamieszkania pacjenta. Jest to jednocześnie przestrzeń wykonywania czynności zawodowych położnej środowiskowej/rodzinnej, zwanej też położną POZ. Realizacja tych zadań wymaga nie tylko samodzielności i profesjonalizmu, ale także budowania relacji z podopiecznymi i zespołem interdyscyplinarnym.