Probiotyki dla wcześniaków: stosować czy nie?

person Hanna Szajewska Iwona Sadowska-Krawczenko
schedule 27 min. czytania
Temat(y): Mała masa urodzeniowa Mikrobiota jelitowa Wzrost i rozwój
T.12

W artykule podsumowano informacje dotyczące skuteczności klinicznej probiotyków u wcześniaków, ze szczególnym uwzględnieniem danych opublikowanychw ciągu ostatnich 5 lat (2010-2015) oraz dotyczących probiotyków dostępnych w Polsce. W tym celu przeszukano bazę danych medycznychMEDLINE oraz Cochrane Library (do marca 2015 roku). Analizą objęto badania z randomizacją (lub ich metaanalizy). Probiotyki (jako grupa) zmniejszająryzyko martwiczego zapalenia jelit oraz zgonu niezależnie od przyczyny, wpływają na lepszą tolerancję żywienia jelitowego, nie mają natomiast wpływuna występowanie sepsy. W sytuacji znacznego podstawowego ryzyka wystąpienia martwiczego zapalenia jelit można rozważyć podanie probiotyku(probiotyków), wybierając najlepiej przebadany szczep (lub szczepy), o potwierdzonym bezpieczeństwie i największej skuteczności. Potwierdzenie skutecznościi bezpieczeństwa stosowania probiotyków w grupie noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała (< 1500 g) oraz ze skrajnie małąurodzeniową masą ciała (< 1000 g) wymaga dalszych badań.