Rola mikrobioty jelit w utrzymaniu prawidłowej masy ciała

26 min. czytania / / T. 10 Volumes
Alergie Mikrobiota jelitowa Otyłość Prawidłowa dieta a zdrowie Wzrost i rozwój

Badania nad rolą mikrobioty jelit w utrzymaniu prawidłowej masy ciała realizowane są w ramach projektu na temat: „Dekstryny ze skrobi ziemniaczanej i

Download publication Dodaj do ulubionych

Badania nad rolą mikrobioty jelit w utrzymaniu prawidłowej masy ciała realizowane są w ramach projektu na temat: „Dekstryny ze skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej jako substancje aktywujące rozwój bakterii Bacteroides i ograniczające wzrost Firmicutes, odpowiedzialne za występowanie otyłości i zespołu metabolicznego (badania in vitro i in vivo na zwierzętach)” finansowanego przez NCN, projekt Sonata.W artykule omówiono wpływ diety wysoko białkowej i wysoko błonnikowej na ilość oraz proporcję mikroorganizmów jelitowych należących do typów Bacteroidetes, Actinobacteria i Firmicutes oraz rolę tych bakterii w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Za najistotniejszy uznano fakt, iż u osób z podwyższoną masą ciała występuje wyższa liczba bakterii należących do typu Firmicutes, natomiast u osób o prawidłowej masie ciała dominują szczepy Bacteroidetes i Actinobacteria. Jednak istotny jest również udział rodzajów bakterii należących do poszczególnych typów, czyli tzw. enterotyp. W obrębie Bacteroidetes uważa się za korzystny wysoki udział Prevotella (enterotyp Prevotella) indukowany dietą wysokobłonnikową, z kolei dieta zawierająca duże ilości białek i tłuszczy wywołuje inherencje bakterii do enterotypu Bacteroides. Konsekwencją nieprawidłowego układu mikrobioty jelit, wynikającego z niewłaściwej diety, może być zmniejszenie produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA), które stymulują rozwój komórek nabłonka jelit, odżywiają enterocyty, wpływają na ich dojrzewanie i prawidłowe różnicowanie, regulują metabolizm glukozy i lipidów, wpływają na obniżenie pH, jak również są dodatkowym źródłem energii dla gospodarza. Prebiotyki selektywnie aktywują korzystne dla człowieka mikroorganizmy i zwiększają produkcję określonych SCFA. Właściwości te wskazują na potencjalne zastosowanie prebiotyków w profilaktyce chorób i kontroli funkcjonowania jelita grubego.