Siatki centylowe dla oceny wzrastania i stanu odżywienia polskich dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 roku życia

Editor(s):
Zbigniew Kułaga, Agnieszka Różdżyńska-Świątkowska, Aneta Grajda, Beata Gurzkowska, Małgorzata Wojtyło, Magdalena Góźdź, Anna Świąder-Leśniak, Mieczysław Litwin
T.12

Cel: Przedstawienie siatek centylowych standardu wzrastania Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) dla dzieci w wieku 0-3 lata oraz aktualizacja populacyjnych układów odniesienia wysokości ciała, masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI) oraz proporcji masy do wysokości dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.Materiały i metody: W pracy wykorzystano parametry LMS standardu wzrastania WHO oraz dane antropometryczne 22 623 osób w wieku 3-18 lat, zebrane w trakcie dwóch ogólnopolskich projektów badawczych: OLAF PL0080 oraz OLA NR13 0002 06. Siatki centylowe opracowano w oparciu o metodę LMS za pomocą pakietu LMS Chart Maker Pro.Wyniki: Siatki centylowe wysokości ciała, masy ciała, BMI oraz stosunku masy do wysokości ciała, opracowane na podstawie danych standardu wzrastania WHO dla dzieci w wieku 0-3 lata oraz reprezentatywnej próby dla populacji polskiej dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. Wnioski: Prezentowane siatki centylowe umożliwiają podstawową ocenę rozwoju fizycznego oraz wczesne wykrywanie zaburzeń wzrastania, a także ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania.