Wpływ mikrobioty jelitowej na stan zdrowia dzieci

22 min. czytania / / T.11 Volumes
Alergie Mała masa urodzeniowa Mikrobiota jelitowa Prawidłowa dieta a zdrowie Wzrost i rozwój

Wpływ mikrobioty jelitowej na stan zdrowia dzieci

Kolonizacja przewodu pokarmowego niemowląt przez mikroorganizmy jelitowe wpływa na rozwój i funkcjonowanie wielu narządów i układów, w tym układu nerwowego i immunologicznego. Inaczej niż w przypadku osób dorosłych zespół mikroorganizmów przewodu pokarmowego dzieci wykazuje tendencję do zmiennego składu i zależy od wielu czynników, takich jak: przebieg ciąży, rodzaj porodu, sposób żywienia czy antybiotykoterapia. Zaburzenie stanu równowagi mikrobioty jelitowej dziecka we wczesnych okresach życia może przyczyniać się do rozwoju martwiczego zapalenia jelit, nieswoistych zapaleń jelit, celiakii czy otyłości. Zastosowanie probiotyków i optymalizacja składu mikrobioty jelitowej odgrywa rolę w prewencji tych chorób i prawdopodobnie ma korzystny wpływ na rozwój dziecka. W prezentowanej pracy przedstawiono wybrane aspekty rozwoju mikrobioty jelitowej u noworodków i niemowląt, udziału zespołu mikroorganizmów przewodu pokarmowego w rozwoju układu immunologicznego i nerwowego oraz wpływu zastosowania probiotyków na mikrobiotę jelitową.