Mała masa urodzeniowa

Mała masa urodzeniowa dzieci jest ważnym problemem zdrowia publicznego, zwłaszcza w krajach rozwijających się.Ta sekcja przedstawia szczególny wpływ różnych podejść do interwencji żywieniowych podejmowanych u dzieci urodzonych przedwcześnie i noworodków o małej masie urodzeniowej. Dostarcza także obszernej wiedzy o wymaganiach żywieniowych i odpowiednich interwencjach zalecanych w celu zapewnienia możliwie najlepszych efektów rozwojowych.

Serie-STDMED
2 topics
Standard postępowania poporodowego sprzyjający karmieniu naturalnemu noworodków z małą urodzeniową masą ciała

Karmienie piersią jest optymalnym sposobem żywienia niemowląt. Amerykańska Akademia Pediatrii rozszerza rekomendacje dotyczące tego sposobu żywienia

1 min. czytania B. Królak-Olejnik, M.Nehring-Gugulska
Serie-ANNEST
4 topics
Niedobór żelaza w wieku niemowlęcym i dzieciństwie

Zapotrzebowanie na żelazo w późnym wieku niemowlęcym jest większe niż w każdym innym okresie życia. Niedbór tego pierwiastka jest najczęstszym

1 min. czytania O.Hernell
Serie-NNIWS
3 topics
Wczesne odżywianie: krótko –i długoterminowy wpływ na zdrowie

68. Warsztaty NNI były poświęcone zagadnieniu, które zyskuje na znaczeniu w świecie naukowym: wczesnemu żywieniu i jego wpływowi na stan zdrowia w

1 min. czytania H. Van Goudoever, S. Guandalini, R. Kleinman
Serie-STDMED
4 topics
Standardy żywienia po wypisie ze szpitala noworodków urodzonych przedwcześnie

Standardy Medyczne; NNI Polska; Standardy żywienia po wypisie ze szpitala noworodków urodzonych przedwcześnie

2 min. czytania Ewa Gulczyńska, Justyna Czech-Kowalska, Marek Szczepański
Serie-STDMED
4 topics
Mikrobiota jelitowa a żywienie noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego

Mikrobiota jelitowa a żywienie noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego

1 min. czytania Marta Szymankiewicz
Serie-STDMED
2 topics
Dobre praktyki w zakresie karmienia wcześniaków mlekiem matki w Klinice Nenatologii i Intensywnej Terapii Noworodka UM w Białymstoku

Karmienie naturalne jest najbardziej optymalnym i zalecanym sposobem żywienia noworodków, szczególnie tych urodzonych przedwcześnie. Przystawianie do

1 min. czytania M, Komianowska. M. Szczepański, B. Bebko
Serie-NEST
4 topics
Konsekwencje niedożywienia oraz otyłości występujących we wczesnym dzieciństwie

Konsekwencje niedożywienia oraz otyłości występujących we wczesnym dzieciństwie

1 min. czytania Zulfiqar A. Bhutta, Patrick Detzel, Bo Lönnerdal,
Serie-ANNEST
4 topics
Rozszerzanie diety niemowląt w krajach rozwiniętych

Rozszerzanie diety niemowląt w krajach rozwiniętych

1 min. czytania
Serie-STDMED
4 topics
Białko w żywieniu niemowląt i małych dzieci

Białko stanowi podstawowy składnik pokarmowy. Podstawowe zapotrzebowanie jest stosunkowo niskie – u dorosłych osób białko pokarmowe pokrywastraty

1 min. czytania Dariusz Gruszfeld, Piotr Socha