Zrozumienie mechanizmów immunomodulacyjnych probiotyków

lut. 10,2014

Autorzy: Bruno Pot, Benoît Foligné, Catherine Daniel and Corinne Grangette

Streszczenie

Mikrobiota jelitowa jest najważniejszym czynnikiem w rozwoju i funkcjonowaniu systemu odpornościowego. Choć znaczące zmiany w składzie mikrobioty mogą wpłynąć na funkcjonalność odpornościową organizmu w dłuższej perspektywie czasowej, mogą zdarzyć się także krótkie, okazjonalne zmiany. Ta druga opcja otwiera możliwości podjęcia żywieniowych interwencji, których celem jest skierowanie funkcjonalności odpornościowej na pożądane tory. W tym artykule omówione są probiotyki jako jedna z dróg osiągnięcia tego celu. Wydaje się, że efekty ukierunkowane są nie tylko w stosunku do konkretnego szczepu bakterii, ale będą zależały od wielu czynników środowiskowych, które powodują, że organizm jest podatny lub nie na wpływ danego szczepu probiotycznego. Interakcje pomiędzy probiotykami a enterocytami lub komórkami odpornościowymi to skomplikowana sieć zależności najczęściej kierowana jednym mechanizmem. Immunomodulacja poprzez żywienie jest zatem złożonym zjawiskiem, które potrzebuje ostrożnego rozważenia, zrozumienia funkcjonalności układu odpornościowego, a także mechanizmu aktywności probiotyków. Tylko wtedy można prowadzić poprawnie zaprojektowane badania kliniczne w celu udowodnienia efektywności każdego szczepu/mieszanki indywidualnie.

Aby zobaczyć film na ten temat przejdź tutaj