Badanie GINI - wcześnie podjęta interwencja dietetyczna może obniżyć ryzyko wystąpienia alergii

sie. 10,2020

Na całym świecie zwiększa się ilość chorób wywodzących się z alergii, dlatego też wzrasta potrzeba znalezienia efektywnego sposobu oceny działań prewencyjnych przeciwko alergii.

W dziesięcioletnim badaniu German Infant Nutritional Intervention (GINI) wykazano iż stosowanie określonego hydrolizatu mleka modyfikowanego (u dzieci niekarmione naturalnie) w pierwszych 4 miesięcy życia prowadzi do zmniejszenia ryzyka wystąpienia alergii, a efekt takiego sposobu żywienia trwa u dzieci objętych badaniem nawet do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Wczesne zetknięcie się niemowląt z alergenami występującymi w pokarmie wspomaga proces wykształcania się u dzieci zarówno tolerancji pokarmowej jak i odporności na antygeny zawarte w diecie. Dlatego też strategia interwencji dietetycznych została zaklasyfikowana jako wstępny etap zapobiegania wystąpienia alergii.

Badanie GINI miało określić efekty stosowania mlek modyfikowanych zawierających zhydrolizowane białko mleka krowiego u dzieci z dodatnim wywiadem w kierunku alergii.

Po narodzinach dzieci dzielone były na 4 grupy z których każda używała jednej z mieszanek mleka modyfikowanego (badania randomizowane). U dzieci których nie można było karmić naturalnie stosowano mieszanki do ukończenia 4 miesiąca życia. Kolejne badanie wykonane po osiągnięciu przez dzieci 10 roku życia wykazało znaczący efekt prewencyjny karmienia mlekiem modyfikowanym zawierającym częściowo zhydrolizowane białko serwatkowe mleka krowiego przeciwko chorobom alergicznym, szczególnie w kontekście AZS (Atopowego Zapalenia Skóry). Mieszanka mleka zawierająca częściowo zhydrolizowane białko serwatkowe oraz mieszanka oparta na zhydrolizowanej kazeinie okazały się najskuteczniejsze w utrzymaniu długofalowego efektu zapobiegania alergii. Efekt ten utrzymał się przez 10 lat bez nawrotów podczas gdy inne mleka modyfikowane zawierające całkowicie zhydrolizowane białko serwatkowe nie ujawniły żadnego znaczącego wyniku w prewencji alergii.

 

Pełny tekst w języku angielskim: GINI 10-years Results.