Wyniki najnowszych badań: zmiana klimatu ma negatywny wpływ na prawidłowe żywienie dzieci

schedule 5 min. czytania
Temat(y): Mikrobiota jelitowa Odżywianie po 1 roku Prawidłowa dieta a zdrowie

Pierwsze tego typu międzynarodowe badanie na grupie docelowej 107 000 dzieci wykazało, iż ocieplenie klimatu ma równy, a czasami nawet większy wpływ na niedożywienie dzieci oraz do nieprawidłowego żywienia dzieci niż dotychczasowe determinanty, tj.: nieodpowiednie warunki sanitarne, oraz brak odpowiedniej edukacji żywieniowej. 

Przeprowadzone łącznie w 19 krajach badanie to jak dotąd jest największą analizą wpływu ocieplenia klimatu na prawidłowe żywienie dzieci, oraz na różnorodność diety. Uważa się, iż jest to pierwsze takie badanie na tak szeroką skalę, w którym pokazano jak wyższe temperatury, oraz opady deszczu – czyli dwa kluczowe powody łączone ze zmianami klimatu – wpłynęły na żywienie dzieci. 

„Z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczano, że ocieplenie klimatu wpłynie negatywnie również na prawidłową dietę dzieci, natomiast zaskoczyło nas, iż te zmiany klimatu postępują tak szybko” -  powiedziała główna autorka Meredith Niles, adiunkt żywienia i nauk o żywności na University of Vermont, oraz stypendystka w uniwersyteckim Gund Institute for Environment. 

Badanie to prowadzone przez naukowców z University of Vermont bada różnorodność i prawidłowość diety wśród 107 000 dzieci do 5 roku życia w 19 krajach świata, oraz na kilku kontynentach, m.in. w Azji, Afryce i Ameryce Południowej, wykorzystując do tego 30 lat geokodowanych danych dotyczących temperatury, zmian klimatu, nieregularnych opadów deszczu, oraz danych społeczno-ekonomicznych, ekologicznych i geograficznych. 

Badanie wykazało, że negatywne skutki - zwłaszcza ocieplenie klimatu - na różnorodność diety dzieci w niektórych regionach są większe niż pozytywne skutki edukacji, dostępności wody i urządzeń sanitarnych oraz ciągłej pracy polegającej na łagodzeniu ubóstwa – czyli wszystkich kwestii prowadzących do rozwoju. Wyniki zostały opublikowane w Environmental Research Letters. 

Spośród sześciu zbadanych regionów – Azja; Ameryka Środkowa i Południowa; Afryka Północna, Zachodnia i Południowo-Wschodnia, w pięciu z nich wystąpiło znaczne zmniejszenie urozmaicenia diety związane z wyższymi temperaturami. 

Naukowcy skupili się na różnorodności żywienia dzieci, według wskaźnika opracowanego przez ONZ w celu pomiaru jakości diety i spożycia mikroelementów. Mikroelementy, takie jak np. żelazo, kwas foliowy, oraz witaminy A i D, mają kluczowe znaczenie dla rozwoju dziecka. Brak mikroelementów jest przyczyną niedożywienia, które dotyka jedno na troje dzieci poniżej piątego roku życia. Różnorodność i urozmaicenie żywienia mierzona jest poprzez liczbę grup żywności spożywanych w danym okresie życia dziecka. 

Średnio dzieci w badaniu spożywały żywność z 3,2 grup żywności (na 10) - w tym mięso i ryby, rośliny strączkowe i produkty zbożowe - w ciągu ostatnich 24 godzin. Natomiast różnorodność żywienia w gospodarkach mocno rozwijających się, lub bardziej zamożnych krajach, takich jak Chiny, była ponad dwukrotnie wyższa niż średnia (6,8 grup dla dzieci do 6 roku życia). 

„Różnorodność diety była już niska w tej grupie” - powiedział współautor UVM Brendan Fisher.  

„Otrzymane wyniki sugerują, że jeśli się nie dostosujemy, zmiany klimatu (szczególnie jego ocieplenie), mogą jeszcze bardziej osłabić i pogorszyć sposób odżywiania się, który już nie zapewnia odpowiedniego poziomu mikroelementów u dzieci”. 

Badanie wykazało również, że wyższe opady deszczu – czyli kolejny potencjalny efekt zmian klimatu w niektórych regionach, były związane z większą różnorodnością odżywiania się dzieci. W niektórych nawet przypadkach okazało się, iż wpływ wyższych opadów miał większe znaczenie na urozmaicenie diety dzieci niż edukacja w kwestii prawidłowego odżywiania, poprawa warunków sanitarnych czy większa lesistość. 

Zwiększone opady deszczu w niedalekiej przyszłości mogą zapewnić ważne korzyści w zakresie jakości zróżnicowanego odżywiania się na wiele sposobów, ale zależy to w głównej mierze od tego, w jaki sposób ten deszcz nadejdzie "- powiedziała współautorka Molly Brown z University of Maryland. „Jeśli natomiast opady deszczu będą bardziej nieregularne i intensywne - jak przewiduje się w przypadku ciągłych zmian klimatu, może okazać się, że niezbyt on pomoże w rozwoju prawidłowego żywienia nie tylko dzieci". 

Badanie to opiera się na globalnych badaniach UVM dotyczących tego, w jaki sposób natura poprawia zarówno zdrowie dzieci, ich dietę, jak i dobre samopoczucie. Wnioski sugerują, że oprócz zaspokojenia bieżących potrzeb żywnościowych, społecznych, egzystencjalnych na Ziemi, prominenci polityczni muszą natychmiast zaplanować poprawę i zmianę nawyków żywieniowych, pokierować całe społeczeństwa do większej świadomości dotyczącej różnorodności w odżywianiu się - szczególnie, że w niedalekiej przyszłości może grozić nam katastrofa ekologiczna, związana w dużej mierze z ciągłym i bardzo szybkim ocieplaniem się klimatu na Ziemi. 

„Ocieplający się klimat może zniweczyć ciągłe starania się społeczeństw, jakie zapewniają międzynarodowe programy rozwojowe (w kwestii ochrony środowiska, poprawie świadomości dotyczącej prawidłowego odżywiania się)"- powiedział współautor Taylor Ricketts, dyrektor Gund Institute for Environment UVM. "W rzeczywistości jest to coś, co znajdujemy raz po raz w tych globalnych badaniach: ciągła degradacja środowiska może doprowadzić do katastrofy ekologicznej i jednocześnie podważyć imponujące globalne korzyści zdrowotne z ostatnich 50 lat”. 

Wpływ klimatu na zmniejszenie się różnorodności w żywieniu dzieci na podstawie badań przeprowadzonych w 19 krajach. 

Environmental Research Letters (ERL), grudzień 2020 r. 

Meredith T Niles, Benjamin F. Emery, Serge Wiltshire, Molly E. Brown, Brendan Fisher, Taylor H. Ricketts 

 

Linki : https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/uov-cci011021.php