Mleko matki: Zrozumieć naturę

Editor(s):
J. Bruce German
S. Austin
N. Sprenger
42

W 42. numerze „The Nest” omówiono 2 ważne zagadnienia takie jak oligosacharydy, peptydy i proteazy mleka kobiecego oraz ewolucja tych składników w mleku:

Sean Austin i Norbert Sprenger z Nestlé Research Center analizują jak profil oligosacharydów mleka kobiecego różni się między poszczególnymi kobietami i ewoluuje podczas laktacji. Równocześnie zwracają uwagę na to, że poszczególne HMO prawdopodobnie odgrywają różne role biologiczne, dostosowując się do potrzeb rosnącego niemowlęcia;

Bruce German z Uniwersytetu Kalifornijskiego omawia w swoich dwóch artykułach ewolucję mleka matki, przedstawionego nie jako mieszaninę prostych białek, ale raczej jako połączenie białek i proteaz. Porusza temat proteolizy mleka – jak i gdzie zachodzi ten proces, ale także jakie konsekwencje ma dla trawienia mleka i stanu odżywienia niemowląt.