Lista artykułów

Zebrano tu publikacje poświęcone najnowszym doniesieniom na tematy żywieniowe, jak wczesne żywienie niemowląt, interwencje żywieniowe w kontekście alergii oraz żywienie w stanach chorobowych, jak zaburzenia połykania czy choroby krytyczne. Łącznie 3000 artykułów ułożono w odpowiednich kategoriach, aby ułatwić Ci odszukanie konkretnych informacji. Jeśli brakuje odniesień korzystaj z funkcji wyszukiwania.

Sponsoring: Wiele publikacji, programów konferencji, zasobów edukacyjnych i innych treści dostępnych na tej stronie było finansowane i / lub przygotowane przez Nestle Nutrition Institute lub spółki zależne od Nestle.

 Zwięzła oparta na badaniach naukowych, praktyczna informacja dla profesjonalistów z zakresu pediatrii i żywienia.

Filter by nutrition topic

Największe tempo wzrostu masy i długości ciała występuje w okresie życia płodowego, w pierwszych dwóch latach życia po urodzeniu a następnie w okresie dojrzewania. Właściwe odżywianie w dzieciństwie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju, w tym prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i rozwoju mózgu.

Żywienie we wczesnym okresie życia jest integralną częścią rodzicielstwa, która obejmuje społeczną, kulturową i ekonomiczną strukturę życia rodzica. Rodzice stoją przed uniwersalnymi wyzwaniami, bez względu na to, w jakim kraju wychowują swoje dzieci. Istotną rolę w opiece nad dzieckiem odgrywają pracownicy ochrony zdrowia, którzy wspierają rodziców rzetelną wiedzą, zgodną z aktualnymi wytycznymi w zakresie żywienia niemowląt.

Czynnościowe zaburzenia żołądkowo-jelitowe (FGID), takie jak ulewanie, kolka i zaparcia, są bardzo powszechne w okresie niemowlęcym. FGID to częsty powód konsultacji pediatrycznych – szacuje się, że dotyczą 20-30% konsultacji w pierwszych miesiącach życia.