Rola żywienia w rozwoju wczesnego mikrobiomu jelitowego i jego wpływ na zdrowie w przyszłości

48

Mikrobiom jelitowy niemowlęcia to dynamiczny ekosystem, który podlega zmianom od urodzenia do 2-3 rż. W późniejszym dzieciństwie następuje stopniowa ewolucja w kierunku mikrobiomu dorosłego człowieka. Na zmiany te ma wpływ wiele czynników, przy czym kluczową rolę odgrywa żywienie. Oligosacharydy i probiotyki mleka kobiecego to jedne ze składników, które mogą modulować skład mikrobiomu, a przez to – redukować ryzyko rozwinięcia niektórych chorób w przyszłości.