Długoterminowy wpływ preparatów hydrolizowanych na choroby alergiczne - wyniki 20-letniej obserwacji badania GINI

2 min. czytania /
Alergie

Prewencja chorób alergicznych u dzieci jest ważnym tematem dyskusji od wielu dziesięcioleci. Chociaż w ciągu ostatnich 3 dekad przeprowadzono kilka badań oceniających wpływ diety niemowląt i dzieci na rozwój alergii to najważniejsze odkrycia pochodzą z niemieckiego badania German Infant Nutritional Intervention (GINI).

Jest to zdecydowanie największe badanie z zakresu działania hydrolizatów mleka w kontekście rozwoju chorób alergicznych oraz  analizą o najdłuższym okresie obserwacji (do 20 lat).

Niedawna publikacja wyników 20-letniej obserwacji, w której wzięło udział ponad 50% pierwotnych uczestników, przedstawia długoterminowy wpływ hydrolizatów na choroby alergiczne u dzieci z grup ryzyka.

Do prospektywnego badania GINI w latach 1995-1998 włączono 2 252 dzieci (grupy randomizowane, podwójnie zaślepione). W pierwszych czterech miesiącach życia dzieci otrzymywały jeden z czterech preparatów (jako substytut mleka matki, jeśli było to konieczne)

  • częściowy hydrolizat białka serwatkowego (pHF-W),
  • hydrolizat serwatki o znacznym stopniu hydrolizy (eHF-W),
  • hydrolizat kazeiny o znacznym stopniu hydrolizy (eHF-C)
  • standardowe mleko modyfikowane na bazie mleka krowiego (CMF).

Za pomocą uogólnionych modeli liniowych przeanalizowano związki między wymienionymi preparatami a skumulowaną częstością występowania astmy (diagnozowanej przez lekarza), alergicznego nieżytu nosa i atopowego zapalenia skóry (AZS), a także wskaźników spirometrycznych i uczulenia.

Po 20 latach obserwacji zanotowano, że zarówno hydrolizat kazeiny o znacznym stopniu hydrolizy, jak i częściowy hydrolizat białka serwatkowego zmniejszyły częstość występowania astmy po okresie dojrzewania w grupie ryzyka i zachowały ochronny wpływ na rozwój atopowego zapalenia skóry aż do wieku dorosłego bez zjawiska odbicia (rebound), podczas gdy eHF-W nie wykazywał efektu profilaktycznego.

Odkrycia te potwierdzają tezę, że wczesna interwencja żywieniowa z użyciem niektórych zhydrolizowanych mlek, w przypadku dzieci, u których niemożliwe jest wyłączne karmienie piersią, ma działanie prewencyjne zarówno w przypadku AZS, jak i objawów ze strony dróg oddechowych, aż do wieku dorosłego. Autorzy badania podkreślają również, że działanie profilaktyczne jest inne w przypadku różnych hydrolizowanych preparatów i nie jest całkowicie zależne od stopnia hydrolizy. W kontekście profilaktyki warto stosować wyłącznie preparaty, które wykazały działanie w badaniach klinicznych.

Źródło: Gappa M, Filipiak-Pittroff B, Libuda L, et al. Long-term effects of hydrolyzed formulae on atopic diseases in the GINI study. Allergy. 2020;00:1–5. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14709