Narzędzia przesiewowe

Topic(s): Mała masa urodzeniowa Niedożywienie Otyłość

Praktyczna pomoc w monitorowaniu żywieniowym pacjenta dzięki badaniom przesiewowym, które pomogą w zidentyfikowaniu osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem