Mikrobiota jelitowa

Mikrobiota to dobre (i złe bakterie) zasiedlające nasze jelita. Każdy człowiek ma w sobie ok 1-2kg mikrobioty jelitowej i składa się na nią znacznie większa liczba komórek niż łączna ilość wszystkich komórek ciała człowieka. W tym dziale oferujemy wgląd do najnowszych osiągnięć nauki dotyczących zależności między żywieniem a mikrobiotą jelitową, układem odpornościowym i zdrowiem ludzkim.

ile jesc
4 topics
Dlaczego warto pozwolić dzieciom decydować o własnej diecie? Metoda BLW

Czy rodzice powinni karmić niemowlęta specjalnymi daniami typu puree za pomocą łyżeczki czy od samego początku podawać dziecku pokarmy z rodzinnego stołu? W tym artykule omawiamy dietetyczny trend rozszerzania diety metodą BLW, czyli Baby Led Weaning znane w Polsce jako Bobas Lubi Wybór, to rewolucyjne podejście do wprowadzania nowych pokarmów dzieciom.

5 min. czytania
Ryzyko niedoborów
6 tematów
Ryzyko niedoborów i bilansowanie diety dzieci w wieku 1-3 lat w odniesieniu do najnowszych wytycznych PAN – prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Sposób żywienia we wczesnym dzieciństwie może nieść konsekwencje zdrowotne na przyszłe lata. Zapraszamy na wykład prof. dr hab. n. med. Piotra Sochy i dowiedz się więcej na temat żywienia dzieci w wieku 1-3 lat.

Alergia na białko mleka krowiego - diagnostyka i postępowanie
4 topics
Alergia na białko mleka krowiego - diagnostyka i postępowanie

Alergia na białko mleka krowiego lub ABMK jest jedną z najczęstszych alergii pokarmowych u niemowląt.

wpływ 5 HMO na rozwój jelit
5 tematów
Wpływ 5 HMO na rozwój jelit: nowe dowody kliniczne

Mleko matki zawiera unikalną kompozycję oligosacharydów mleka kobiecego (HMO), które stanowią trzecią co do wielkości frakcję mleka. Unikalna struktura każdego HMO przyczynia się do jego specyficznej funkcji, co skutkuje różnorodnymi funkcjami oligosacharydów mleka ludzkiego we wspieraniu wczesnego rozwoju jelit. W tym filmie zobaczysz pierwsze dowody kliniczne potwierdzające korzystny wpływ pięciu specyficznych HMO na rozwój jelit u zdrowych niemowląt urodzonych o czasie.

pokarmy Wysoce Alergizujące
4 topics
Wprowadzenie wysoce alergizujących pokarmów w populacji z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia alergii

Opóźnione wprowadzenie alergizujących pokarmów uzupełniających nie zmniejsza ryzyka wystąpienia alergii, czego dowodzą badania kliniczne LEAP, EAT i PETIT.

default-publications
5 tematów
Czy dieta dziecka we wczesnych latach życia może kształtować mikrobiom i metabolizm? Nowe badania i kierunki

Dieta jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój mikrobioty jelitowej we wczesnym okresie życia, co ma bezpośredni wpływ na sekwencyjne kształtowanie się mikrobioty w późniejszym życiu. Zróżnicowana dieta rozszerza różnorodność mikrobiomu.

8 min. czytania
Rola probiotyków
3 topics
Probiotyki w profilaktyce i leczeniu chorób alergicznych: co o tym wiemy?

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła, nawracająca, zapalna choroba skóry, która ma duży wpływ na niemowlęta i dzieci. Rozpoczęte badania sugerują, że dysbioza jelit może być czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju AZS, a probiotyki, ze względu na to, jak wpływają na odpowiedź immunologiczną, są uznawane za dodatkową formę leczenia lub profilaktyki.

5 min. czytania
Oligosacharydy mleka kobiecego (HMO) jako metoda zapobiegania COVID-19
4 topics
Oligosacharydy mleka kobiecego (HMO) jako metoda zapobiegania COVID-19 

Oligosacharydy mleka kobiecego mogą okazać się nową obiecującą strategią terapeutyczną w leczeniu COVID-19. Przyszłe badania powinny mieć na celu zweryfikowanie działania HMO przeciw SARS-CoV-2, ustalenie odpowiednich dróg podawania i biodostępności doustnej - w zastosowaniach klinicznych HMO jako nowego leku nutraceutycznego przeciwko COVID-19. 

3 min. czytania
default-publications
5 tematów
Związek między wczesną interwencją żywieniową a alergią pokarmową

Podczas tego sympozjum czołowi eksperci z dziedziny immunologii dziecięcej dyskutowali o wpływie diety matki i diety niemowlęcia we wczesnym okresie życia na profilaktykę alergii. Zaprezentowano dowody potwierdzające korzyści płynące z niektórych zhydrolizowanych preparatów oraz omówiono rolę wczesnego i zróżnicowanego wprowadzania dokarmiania uzupełniającego, w tym powszechnie stosowanych pokarmów alergizujących. 

22 min. czytania