Mikrobiota jelitowa

Mikrobiota to dobre (i złe bakterie) zasiedlające nasze jelita. Każdy człowiek ma w sobie ok 1-2kg mikrobioty jelitowej i składa się na nią znacznie większa liczba komórek niż łączna ilość wszystkich komórek ciała człowieka. W tym dziale oferujemy wgląd do najnowszych osiągnięć nauki dotyczących zależności między żywieniem a mikrobiotą jelitową, układem odpornościowym i zdrowiem ludzkim.

Projekt bez tytułu (3)
Publikacje

Bezpłatne publikacje na temat najnowszych tematów żywieniowych, takich jak żywienie niemowląt, mikrobiota, alergie czy otyłość.

Baby One
4 topics
Badanie GINI - wcześnie podjęta interwencja dietetyczna może obniżyć ryzyko wystąpienia alergii

Na całym świecie zwiększa się ilość chorób wywodzących się z alergii, dlatego też wzrasta potrzeba znalezienia efektywnego sposobu oceny działań

2 min. czytania
hmo_puccio_nni_polska_analiza_badania_preview
3 topics
Wpływ mleka modyfikowanego dla niemowląt wzbogaconego HMO na rozwój i tolerancję niemowląt

W badaniu Puccio i współpracowników analizowano wpływ mleka modyfikowanego dla niemowląt wzbogaconego o 2 oligosacharydy mleka kobiecego (HMO), 2′fukozylolaktozę (2′FL) i lakto-N-neotetraozę (LNnT), na rozwój i tolerancję niemowląt.

gut landscape
2 topics
Czy interakcje społeczne mogą kształtować mikrobiotę jelitową?

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego zbadali skład i różnorodność mikrobioty jelitowej, aby ustalić, czy są one związane z typem osobowości.

3 min. czytania
The Nest 45
4 topics
Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki - fakty i mity

W tym numerze przeczytasz o korzyściach klinicznych określonych probiotyków, prebiotyków i synbiotyków udowodnionych w badaniach naukowych.

1 min. czytania Hanna Szajewska, Clemens Kunz, Yvan Vandenplas
3
4 topics
Mleko matki: Zrozumieć naturę

W 42. numerze „The Nest” omówiono ważne zagadnienia takie jak oligosacharydy, peptydy i proteazy mleka kobiecego oraz ewolucja tych składników w mleku.

1 min. czytania J. Bruce German, S. Austin, N. Sprenger
nest40
5 tematów
Oligosacharydy mleka kobiecego - tajna broń natury

W tym numerze omawiany jest ważny temat oligosacharydów z mleka kobiecego (HMO) i jego roli w żywieniu niemowląt oraz krótko- i długoterminowych korzyściach zdrowotnych.

1 min. czytania C. Kunz, N. Sprenger, S.M. Donovan
Oligosacharydy w pokarmie kobiecym i mleku modyfikowanym
3 topics
Oligosacharydy w pokarmie kobiecym i mleku modyfikowanym

Oligosacharydy w pokarmie kobiecym i mleku modyfikowanym: dlaczego tak dużo się o nich mówi?

35 min. oglądania
nest39
5 tematów
Znaczenie rozszerzania diety niemowlat

To wydanie The Nest analizuje schemat wprowadzania posiłków uzupełniających oraz jego potencjalny związek na późniejsze efekty zdrowotne

1 min. czytania Mary S. Fewtrell, David M. Fleischer, Pinkal Patel,