Lista artykułów

Zebrano tu publikacje poświęcone najnowszym doniesieniom na tematy żywieniowe, jak wczesne żywienie niemowląt, interwencje żywieniowe w kontekście alergii oraz żywienie w stanach chorobowych, jak zaburzenia połykania czy choroby krytyczne. Łącznie 3000 artykułów ułożono w odpowiednich kategoriach, aby ułatwić Ci odszukanie konkretnych informacji. Jeśli brakuje odniesień korzystaj z funkcji wyszukiwania.

Sponsoring: Wiele publikacji, programów konferencji, zasobów edukacyjnych i innych treści dostępnych na tej stronie było finansowane i / lub przygotowane przez Nestle Nutrition Institute lub spółki zależne od Nestle.

Nowe wydawnictwo NNI Polska

Filter by nutrition topic

Karmienie pokarmem własnej matki jest najbardziej optymalnym sposobem żywienia noworodka do ukończenia przez dziecko 6. miesiąca życia. Położna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, edukator ds. laktacji Katarzyna Wszołek podsumowuje najważniejsze, praktyczne informacje o karmieniu piersią.

Cięcie cesarskie narusza fizjologię porodu, a w związku z tym i naturalny proces adaptacji noworodka. Może on być szczególnie zaburzony w przypadku cięcia elektywnego czyli wtedy, gdy nie ma czynności skurczowej i nie ma fizjologicznego przygotowania do porodu zarówno matki, jak i dziecka.
Jaki wpływ ma poród przez cesarskie ciecie na noworodka? Czy może wpłynąć na przebieg żółtaczki w okresie noworodkowym?

Ciąża i laktacja to nadzwyczajny okres w życiu kobiety. Podczas ciąży prawidłowo funkcjonujące łożysko zapewnia optymalne odżywianie i wzrastanie płodu, a podczas laktacji matka dziecku daje to, co ma najlepszego, jej własny pokarm. Gdy ma go w nadmiarze, oddając go do banku mleka kobiecego, obdarowuje tym „ złotym płynem” inne dzieci, głównie przedwcześnie urodzone.

Cięcie cesarskie to najczęstsza procedura zabiegowa wykonywana u kobiet na całym świecie. WHO zaleca jej stosowanie u 5 do 15% ciężarnych. Dane zarówno amerykańskie jak i europejskie wskazują jednak na ciągły wzrost odsetka ciąż zakończonych cięciem cesarskim.

Okres do 3 roku to szczególny czas rozwoju dzieci pod względem fizycznym i poznawczym.
Dlatego tak ważne jest odpowiednie żywienie, które może mieć wpływ na zdrowie zarówno w tym okresie jak i przez całe życie.
Jak powinna być komponowana dieta dziecka po 1 roku?
Czy włączyć do niej mleko krowie czy stosować mleko modyfikowane?
Na jakie składniki odżywcze zwrócić szczególną uwagę?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy w artykule dr inż. Elżbiety Banaś.

Aktualne dowody naukowe wskazują na konieczność odrębnego postępowania żywieniowego u dzieci urodzonych w 33.-36. tygodniu ciąży. Prof. Kwinta analizuje najczęstsze problemy zdrowotne (w tym problemy z karmieniem) u „późnych” wcześniaków oraz podaje praktyczne wskazówki dotyczące żywienia tych pacjentów. Prawidłowo ustalona dieta może bowiem nie tylko wspierać prawidłowy rozwój wcześniaka, ale także zmniejszać ryzyko chorób cywilizacyjnych w wieku dorosłym.

Wiele pytań dotyczących ogólnych kwestii związanych z HMO (Human Milk Oligosaccharides; oligosacharydy mleka kobiecego), stawianych zarówno przez naukowców, jak i praktyków, pozostaje bez odpowiedzi lub budzi pewne wątpliwości co do ich rzeczywistego znaczenia. Artykuł prof. Kunza podsumowuje najważniejsze, praktyczne informacje o HMO.