Alergie

Wzrost liczby zachoworań niemowląt na choroby układu odpornościowego, zwłaszcza alergie, wskazuje specyficzną podatność niedojrzałego układu odpornościowego na wczesne zmiany środowiskowe. Żywienie odgrywa w tym czasie kluczową rolę. Wczesne interwencje żywieniowe mogą mieć w kontekście alergii długotrwałe efekty ochronne. W tej części zamieszczono informacje na temat wszystkich aspektów przedmiotu, w tym: właściwego terminu wprowadzenia pokarmów alergizujących, alergii na białka mleka krowiego, nietolerancji pokarmowej itp.

Serie-NEST
2 topics
Alergia i nietolerancja pokarmowa wieku dziecięcego

Występowanie alergii u dzieci wzrasta alarmująco. W 28 numerze „The Nest” profesor von Berg podsumowuje badania naukowe potwierdzające pozytywny wpływ

1 min. czytania A. Von Berg, C. Dupont, S. Prescott
Serie-STDMED
6 tematów
Znaczenie białka w żywieniu niemowląt

Znaczenie białka w żywieniu niemowląt

1 min. czytania Jerzy Socha
Serie-STDMED
2 topics
Alergia na pokarm-kto pyta nie błądzi. Podstawowe kroki diagnostyczno-terapeutyczne

Niepożądane reakcje na pokarm u dzieci zamieszkałych w krajach wysoko uprzemysłowionych występują z częstością 0,5 – 3%. Klinicznie alergia na pokarm

1 min. czytania A. Horvath, P. Dziechciarz
Serie-STDMED
6 tematów
Zaparcie stolca u dzieci - praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia w pediatrii

Zaparcie stolca u dzieci - praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia w pediatrii

1 min. czytania Carlos Lifschitz
Serie-STDMED
5 tematów
Jak zapobiegać alergii na pokarmy w 2014 roku?

Jak zapobiegać alergii na pokarmy w 2014 roku

1 min. czytania Hanna Szajewska
Serie-STDMED
5 tematów
Preparaty mleka modyfikowanego i mlekozastępcze w żywieniu dzieci

Preparaty mleka modyfikowanego i mlekozastępcze w żywieniu dzieci

1 min. czytania Magdalena B. Pawłowicz, Beata Cudowska, Dariusz M. Lebensztejn
Serie-STDMED
3 topics
Wczesne wprowadzanie orzeszków ziemnych do diety dziecka a ryzyko alergii – wyniki badania LEAP

Wczesne wprowadzanie orzeszków ziemnych do diety dziecka a ryzyko alergii – wyniki badania LEAP

1 min. czytania Piotr Buda
Serie-STDMED
4 topics
Mikrobiota przewodu pokarmowego i jej wpływ na zdrowie człowieka

Mikrobiota przewodu pokarmowego i jej wpływ na zdrowie człowieka

2 min. czytania Carlos Lifschitz
Serie-STDMED
3 topics
Odżywianie w okresie ciąży i laktacji a ryzyko wystąpienia choroby atopowej u dziecka

Odżywianie w okresie ciąży i laktacji a ryzyko wystąpienia choroby atopowej u dziecka

1 min. czytania Karolina Jeleń, Frank Wiens, Dorota Paluszyńska,