Mała masa urodzeniowa

Mała masa urodzeniowa dzieci jest ważnym problemem zdrowia publicznego, zwłaszcza w krajach rozwijających się.Ta sekcja przedstawia szczególny wpływ różnych podejść do interwencji żywieniowych podejmowanych u dzieci urodzonych przedwcześnie i noworodków o małej masie urodzeniowej. Dostarcza także obszernej wiedzy o wymaganiach żywieniowych i odpowiednich interwencjach zalecanych w celu zapewnienia możliwie najlepszych efektów rozwojowych.

Siatki centylowe
4 topics
Siatki centylowe
Regularne pomiary masy i długości/ wysokości ciała oraz ich oznaczanie na wykresach wzrostu, w tym BMI, to ważne narzędzia w monitorowaniu zdrowia i stanu odżywienia dzieci zdrowych i chorych.
Serie-STDMED
6 tematów
Znaczenie białka w żywieniu niemowląt

Znaczenie białka w żywieniu niemowląt

1 min. czytania Jerzy Socha
Serie-STDMED
4 topics
Żywienie parenteralne noworodka donoszonego i urodzonego przedwcześnie

Standardy Medyczne; NNI Polska ; Żywienie parenteralne noworodka ; wcześniak

1 min. czytania Ewa Helwich, Janusz Książyk, Jan Mazela,
Serie-STDMED
3 topics
Bank mleka kobiecego w Polsce - pierwsze doświadczenia

Cel badania: Badanie miało na celu wstępną analizę wpływu banku mleka na aspekty organizacyjno-finansowe pracy oddziału, wstępne skutki kliniczne u

2 min. czytania Maria Wilińska, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Aleksandra Wesołowska,
Serie-STDMED
5 tematów
Preparaty mleka modyfikowanego i mlekozastępcze w żywieniu dzieci

Preparaty mleka modyfikowanego i mlekozastępcze w żywieniu dzieci

1 min. czytania Magdalena B. Pawłowicz, Beata Cudowska, Dariusz M. Lebensztejn
Serie-STDMED
3 topics
Probiotyki dla wcześniaków: stosować czy nie?

Standardy Medyczne ; Pediatria ; Probiotyki dla wcześniaków

1 min. czytania Hanna Szajewska, Iwona Sadowska-Krawczenko
Serie-STDMED
5 tematów
Wpływ mikrobioty jelitowej na stan zdrowia dzieci

Wpływ mikrobioty jelitowej na stan zdrowia dzieci

1 min. czytania Elżbieta Pac-Kożuchowska, Paulina Krawiec
Serie-WIEPRA
4 topics
Żywienie noworodków urodzonych przedwcześnie po wypisie z oddziału noworodkowego – rola lekarza pierwszego kontaktu

Żywienie noworodków urodzonych przedwcześnie po wypisie z oddziału noworodkowego – rola lekarza pierwszego kontaktu

2 min. czytania Dr Hab. Med. Przemko Kwinta, Prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego W Krakowie
Serie-STDMED
2 topics
Rola probiotyków w profilaktyce martwiczego zapalenia jelit (NEC)

Martwicze zapalenie jelit (NEC) jest częstym i poważnym powikłaniem, na które narażone są szczególnie noworodki urodzone przedwcześnie, z małą masą

1 min. czytania W. Jańczyk